Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo nhóm layer để sử dụng trong chiến dịch cá nhân hóa

Khi tạo chiến dịch mới bằng Trình chỉnh sửa của chúng tôi, bạn có thể gộp các layers thành các nhóm khác nhau để:

Layers được sắp xếp gọn gàng và dễ quản lý.
Bạn có thể đồng bộ nhóm layer với một sản phẩm khác mà vẫn giữ được vị trí tương đối giữa các layers trong nhóm, tránh việc phải căn chỉnh cho từng sản phẩm.
Bạn có thể tạo chiến dịch với nhiều phiên bản thiết kế để khách mua hàng lựa chọn (Ví dụ: chiến dịch cá nhân hóa cho phép khách mua hàng chọn số lượng hình ảnh nhân vật được in trên sản phẩm).

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo nhóm layer chỉ trong một vài bước đơn giản.

Nội dung bài viếtA. Tạo nhóm layer
B. Sử dụng nhóm layer để tạo chiến dịch cá nhân hóa với nhiều phiên bản thiết kế

A. Tạo nhóm layerTrong mục Lớp (Layers) của trình chỉnh sửa chiến dịch, nhấp vào biểu tượng Nhóm (Group) để tạo nhóm layer mới.


Nhấp vào biểu tượng Drag để kéo thả layers bạn muốn thêm vào nhóm.Bạn có thể thực hiện các thao tác sau đối với một nhóm layer:

Đổi tên nhóm layer: Nhấp đúp vào tên nhóm.
Sắp xếp lại thứ tự nhóm layer: Nhấp và giữ con trỏ chuột của bạn trên nhóm layer mà bạn muốn sắp xếp lại, sau đó kéo thả đến vị trí bạn mong muốn.
Đồng bộ một nhóm layer với các sản phẩm khác: Nhấp vào biểu tượng Sync.
Ẩn/hiện một nhóm layer trong thiết kế của bạn: Nhấp vào biểu tượng con mắt.
Nhân bản, xóa khỏi nhóm và xóa một nhóm layer: Nhấp vào nút more và chọn các nút tương ứng.B. Sử dụng nhóm layer để tạo chiến dịch cá nhân hóa với nhiều phiên bản thiết kếMột thiết kế cho chiến dịch có thể có nhiều phiên bản thiết kế. Bằng cách tạo các phiên bản thiết kế khác nhau, bạn có thể cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn khi mua sắm tại cửa hàng.

Ví dụ: bạn có thể tạo một chiến dịch cho phép khách hàng chọn số lượng thú cưng (1, 2 hoặc 3) để in trên sản phẩm. Để tạo chiến dịch đó, bạn cần tạo 3 phiên bản thiết kế của chiến dịch: Một phiên bản có 1 thú cưng, một phiên bản có 2 thú cưng và một phiên bản có 3 thú cưng.

Ví dụ về chiến dịch có nhiều phiên bản thiết kế.

Hướng dẫnĐây là hướng dẫn để tạo một chiến dịch với nhiều phiên bản thiết kế. Bạn có thể tham khảo bài viết này về cách tạo chiến dịch với nhiều phiên bản thiết kế của vật nuôi bằng cách sử dụng nguồn tài liệu mẫu và chiến dịch mẫu của chúng tôi.

Bước 1: Chuẩn bị thiết kế


Tạo các nhóm cho từng phiên bản thiết kế. Ví dụ, trong chiến dịch thú cưng ở trên, bạn sẽ cần tạo 3 nhóm layer gồm 3 phiên bản thiết kế.


Những layer được sử dụng chung giữa các phiên bản thiết kế khác nhau không cần phải đưa vào nhóm.

Bạn có thể sử dùng nút Duplicate để tạo nhanh các nhóm layer mới.
Để hiển thị hoặc ẩn một layer nhóm, sử dụng biểu tượng con mắt. Việc này cho phép bạn xem các layer của một nhóm được hiển thị ra sao trên thiết kế.

Bước 2: Đồng bộ các nhóm layer với tất cả các sản phẩm


Trong trường hợp chiến dịch của bạn bao gồm nhiều sản phẩm, bạn có thể đồng bộ tất cả các nhóm layer để chúng hiển thị trong tất cả các sản phẩm.

Nhấp vào nút Sync bên cạnh tên nhóm layer để bắt đầu quá trình đồng bộ.


Đối với các sản phẩm 2D của cùng một chiến dịch, các layer sẽ được tự động đồng bộ với cùng nội dung, số lượng và thứ tự sắp xếp. Các layer sẽ đều có nút Link như ảnh bên dưới. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này.


Điều chỉnh vị trí và kích thước của từng nhóm trên các sản phẩm được đồng bộ để khớp với mẫu của sản phẩm.

Bạn chỉ cần đồng bộ các nhóm layer được sử dụng để khách hàng chọn phiên bản thiết kế. Bạn có thể thiết lập các lựa chọn cá nhân hóa cho các nhóm này ở bước 3.
Sau khi một nhóm được đồng bộ, mọi thay đổi đối với nhóm (chẳng hạn như đổi tên, thêm/xóa layer , xóa, v.v.) sẽ được cập nhật cho tất cả các sản phẩm.

Bước 3: Tạo các lựa chọn cá nhân hóa để tùy chỉnh các nhóm layer


Điều này sẽ giúp khách mua hàng chọn phiên bản thiết kế mà họ mong muốn.

Để tùy chỉnh một nhóm, trong trình chỉnh sửa chiến dịch, nhấp vào nút < trong mục Custom Options.


Khi có nhiều hơn 2 nhóm layer, nút Customize groups sẽ được hiển thị. Nhấp vào nút này và thiết lập các điều kiện để tùy chỉnh cho nhóm layer.Display option as: Chọn lựa chọn cá nhân hóa cho nhóm layer. Bạn có thể chọn Droplist, Radio, và Picture choice. Vui lòng xem ảnh gif bên dưới để biết các lựa chọn này trông ra sao trên cửa hàng.
Label: Nhập tên cho lựa chọn cá nhân hóa.
Values: Theo mặc định, tên của các nhóm sẽ được hiển thị ở đây. Bạn có thể đổi tên theo mong muốn. Bạn cũng có thể sắp xếp lại chúng bằng cách nhấp vào biểu tượng và kéo thả đến vị trí mong muốn.
Default Group to show on the Mockups: Chọn một nhóm layer để hiển thị trên mockup của sản phẩm. Do các nhóm này sẽ được hiển thị trong các phiên bản thiết kế khác nhau, nên chỉ một nhóm có thể được sử dụng để hiển thị mockup của sản phẩm.

Nhóm layer đã chọn sẽ tự động được hiển thị trên mockup của sản phẩm, ngay cả khi nó bị ẩn trong danh sách layer .

Lựa chọn Droplist
Lựa chọn Button
Lựa chọn Picture choice
Bước 4: Tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho các layer khác


Bạn có thể tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho từng layer thiết kế khác theo hướng dẫn trong bài viết này


Bạn có thể tạo các lựa chọn cá nhân hóa cho layer trong hoặc ngoài nhóm layer tùy theo mong muốn.
Các lựa chọn cá nhân hóa có thể được sắp xếp lại thứ tự nhưng phải được đặt dưới các lựa chọn được sử dụng để tùy chỉnh nhóm layer đó.
Nếu có các layer đươc sử dụng cùng mục đích trong các nhóm layer khác nhau, bạn có thể đặt tên giống nhau hoặc chọn tất cả làm layer mục tiêu khi tạo lựa chọn cá nhân hóa để áp dụng thành công.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch
Những ý tưởng thiết kế được hỗ trợ trong chiến dịch cá nhân hóa
Hướng dẫn: Tạo chiến dịch cá nhân hóa với nhiều phiên bản thiết kế

Cập nhật vào: 22/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!