Bài viết về: Boost Upsell
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo gợi ý mua kèm Accessories với Boost Upsell

Gợi ý cho khách hàng mua kèm sản phẩm phù hợp (tiếng anh gọi là Accessories Offer) là hình thức bán hàng khuyến khích khách hàng mua các sản phẩm có thể sử dụng kèm với sản phẩm chính (ví dụ như một cửa hàng bán điện thoại sẽ giới thiệu các phụ kiện dùng kèm điện thoại như ốp, ống kinh phụ,...). ShopBase cho phép người bán hàng áp dụng hình thức này bằng cách hiển thị các sản phẩm liên quan đến sản phẩm chính ngay bên dưới nút Add to cart trên trang sản phẩm. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo gợi ý cho khách hàng mua kèm sản phẩm phù hợp với Boost Upsell trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Boost Upsell. Bạn cũng có thể truy cập vào ứng dụng Boost Upsell bằng cách đi tới Marketing & Sales > Boost Upsell. Sau đó, nhấp vào Accessories.

Chọn Create offer.


Điền tên và thông điệp hiện trên ưu đãi.

Offer's name (Tên ưu đãi): giúp bạn quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn. Ứng dụng sẽ tự động tạo tên nếu bạn bỏ trống mục này.
Offer's message (Thông điệp hiện trên ưu đãi): đây là mục bắt buộc cần điền. Ứng dụng sẽ không thể lưu ưu đãi nếu mục này bị bỏ trống. Bên cạnh đó, một thông điệp ý nghĩa sẽ giúp ưu đãi hấp dẫn hơn và tạo được hứng thú cho khách hàng.


Chọn sản phẩm chính ở mục Choose Target products, để khi khách hàng xem trang sản phẩm đó thì các gợi ý sản phẩm cho khách hàng mua kèm sẽ hiện ra. Trong đó:

Specific products: chọn các sản phẩm cụ thể. Bấm vào Select product, hộp thoại Select Product hiện lên cho phép bạn chọn các sản phẩm ở cột trái, bấm Continue with selected products để hoàn tất việc chọn sản phẩm.
Specific collections: chọn các sản phẩm thuộc các bộ sưu tập cụ thể. Bấm vào Select collections, hộp thoại Select Collection hiện lên cho phép bạn chọn các bộ sưu tập ở cột trái, bấm Continue with selected collections để hoàn tất việc chọn các bộ sưu tập.


Chọn sản phẩm được gợi ý ở mục Choose Accessories products, để khi khách hàng xem trang sản phẩm chính đã chọn ở bước 4 thì các sản phẩm được chọn ở mục này sẽ hiện ra dưới dạng gợi ý mua kèm. Trong đó:

Specific products: chọn các sản phẩm cụ thể. Bấm vào Select product, hộp thoại Select Product hiện lên cho phép bạn chọn các sản phẩm ở cột trái, bấm Continue with selected products để hoàn tất việc chọn sản phẩm.
Specific collections: chọn các sản phẩm thuộc các bộ sưu tập cụ thể. Bấm vào Select collections, hộp thoại Select Collection hiện lên cho phép bạn chọn các bộ sưu tập ở cột trái, bấm Continue with selected collections để hoàn tất việc chọn các bộ sưu tập.


Nhấp vào Submit Offer để hoàn thành.

Bài viết liên quanCài đặt các ứng dụng vào cửa hàng ShopBase
Tổng quan về ứng dụng Boost Upsell

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!