Bài viết về: Danh sách cho PrintBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Sử dụng Mockup sản phẩm

Mockup là hình ảnh sản phẩm 3D mà bạn có thể thể hiện thiết kế của mình trên đó để khách hàng có thể hình dung các thiết kế khi được in ra trên sản phẩm trông sẽ như thế nào. Các loại sản phẩm khác nhau sẽ có các loại Mockup khác nhau: Mockup T-shirt, Mockup Hoodie, Mockup Poster, Mockup Mug,... Việc giúp khách hàng hình dung ra thiết kế sẽ được in như thế nào trên sản phẩm sẽ giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi cho cửa hàng. Bài viết này hướng dẫn bạn cách thể hiện các mẫu thiết kế của mình trên các Mockup được cung cấp miễn phí bởi ShopBase.

Hướng dẫnTải mockup của loại sản phẩm bạn cần từ thư viện Mockup miễn phí của ShopBase.

Đối với các sản phẩm có template liền mảnh, (ví dụ như template áo phông AOP), bạn có thể:

Sử dụng ứng dụng Adobe Photoshop trong PC hoặc truy cập Photopea để mở và chỉnh sửa tệp mockup trực tuyến.
Chèn thiết kế của bạn vào tệp mockup và thay đổi kích thước nếu cần.

Ví dụ của template liền mảnh
Đối với các sản phẩm có template nhiều mảnh (ví dụ như Short Sleeve Pyjama), bạn không thể chèn trực tiếp thiết kế vào tệp mockup, nhưng cũng nên hiểu về Photoshop để chỉnh sửa cho template và mockup được khớp với nhau. Ngoài ra, bạn có thể tạo chiến dịch trên PrintBase hoặc ShopBase để xem trước mockup trong lúc chỉnh sửa chiến dịch.

Ví dụ về template nhiều mảnh
Xem trước mockup trong lúc chỉnh sửa chiến dịch

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Tổng quan về quy chuẩn thiết kế sản phẩm
Tạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase

Cập nhật vào: 07/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!