Bài viết về: Câu hỏi thường gặp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quyền truy cập ứng dụng và thông tin cá nhân

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về quyền truy cập của ứng dụng và bốn loại Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) mà ứng dụng có thể truy cập.

Nội dung bài viếtA. Giới thiệu về Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và quyền truy cập của ứng dụng
B. Bốn loại PII mà một ứng dụng có thể truy cập

A. Giới thiệu về Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và quyền truy cập của ứng dụngThông tin nhận dạng cá nhân (PII) là những dữ liệu sử dụng để xác định danh tính của một cá nhân. Các ứng dụng cài đặt từ cửa hàng ứng dụng ShopBase có thể truy cập các dữ liệu này nếu cần các thông tin về cửa hàng, đơn hàng, khách hàng và một số dữ liệu khác.

Mọi ứng dụng được cài đặt trong của hàng sẽ có quyền truy cập PII của tài khoản ShopBase, bao gồm dữ liệu về thông tin liên lạc và vị trí của người dùng.

Tùy thuộc vào từng chức năng mà mỗi ứng dụng sẽ yêu cầu các loại thông tin khác nhau. Ví dụ: một ứng dụng xử lý đơn hàng sẽ yêu cầu quyền truy cập vào thông tin đơn hàng, bao gồm PII của khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ khách hàng và các thông tin liên lạc khác.

Bạn có thể gỡ bỏ quyền truy cập dữ liệu bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng. Thao tác này sẽ gửi yêu cầu cho nhà phát triển ứng dụng (sau 48 giờ) để gỡ bỏ tất cả thông tin cá nhân của khách hàng mà ứng dụng đã thu thập kể từ khi được cài đặt. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân của một khách hàng khỏi cửa hàng, yêu cầu gỡ bỏ thông tin cũng sẽ được gửi đến những ứng dụng đã cài đặt mà có thể chứa thông tin của khách hàng đó.

Trước khi cài đặt một ứng dụng, bạn sẽ phải xem xét các loại PII và quyền mà ứng dụng đó sẽ yêu cầu trước khi bạn xác nhận cài đặt. Sau khi cài đặt, bạn có thể xem các chi tiết về các quyền này trên trang chi tiết ứng dụng.

B. Bốn loại PII mà một ứng dụng có thể truy cậpThông tin cá nhân của khách hàng:

Các thông tin liên lạc như tên, email, số điện thoại và địa chỉ.
Các ứng dụng quản lý, xử lý và vận chuyển đơn hàng sẽ có quyền truy cập các thông tin về vị trí (ví dụ: địa chỉ IP và định vị vị trí).
Các thông tin về công cụ trình duyệt của người dùng (ví dụ: trình duyệt web và hệ điều hành).

Thông tin cá nhân của tài khoản chủ cửa hàng ShopBase: bao gồm thông tin liên lạc của tài khoản chủ cửa hàng như họ tên, email, số điện thoại, và vị trí.

Thông tin cá nhân của tài khoản nhân viên:
bao gồm thông tin liên lạc của tài khoản nhân viên như họ tên, email và số điện thoại.

Thông tin cá nhân của bên cung cấp nội dung:

Thông tin về tác giả bài blog và người bình luận (bao gồm email và địa chỉ IP).
Các thông tin về công cụ trình duyệt của người dùng (ví dụ: trình duyệt web và hệ điều hành).

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!