Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quản lí Trang

Sau khi công khai các mẫu Trang web sử dụng Website Builder, bạn sẽ thấy menu Trang (Page) trong Cửa hàng (Online Store). Bạn có thể tạo Landing Page và tùy chỉnh bằng cách sử dụng Website Builder.

Xin lưu ý rằng đây là những trang được thêm tự động nếu bạn sử dụng Mẫu trang web: Theo dõi đơn hàng (Order Tracking), Liên hệ với chúng tôi (Contact Us), Giới thiệu về chúng tôi (About Us), Tất cả đánh giá (All Reviews), Điều khoản & Dịch vụ (Terms & Service), Chính sách quyền riêng tư (Privacy Policy). Trang DMCA và Vi phạm sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Violation) được tạo theo mặc định và bạn không thể tùy chỉnh các trang này.

Trong bài viết này.


A. Thêm trang mới.
B. Tùy chỉnh trang.
C. Sửa, nhân bản, xóa trang.
D. Các trang cũ sau khi được nâng cấp.

A. Thêm trang mới.Đi tới Cửa hàng (Online Store) > Trang (Page) > Thêm trang mới (Add new page)


Chọn mẫu

Bạn có thể lọc theo loại cửa hàng của mình: Thương mại điện tử (E-commerce), Creator, Thư viện (Library). Thư viện chứa các mẫu mẫu mà ShopBase và bạn tạo.


Bạn có thể xem trước mẫu trang với màu sắc và phông chữ khác nhau bằng cách nhấp vào biểu tượng Mắt.
Nhấp vào Thêm mẫu (Add template) để chọn mẫu


Điền thông tin vào trang

Nhấp vào Lưu (Save)B. Tùy chỉnh trangSau khi tạo một trang mới, bạn có thể chỉnh sửa thiết kế của trang trong Website Builder (Đi tới**Cửa hàng trực tuyến** (Online Store) > Tùy chỉnh). Màu và phông chữ của trang mà bạn chọn sẽ là màu và phông chữ được sử dụng để áp dụng cho mẫu. Nếu bạn không chọn phông chữ và màu khác, phông chữ và màu mặc định sẽ được áp dụng.

C. Sửa, xóa, nhân bản trangBấm vào tên Trang để chỉnh sửa thông tin trang

Nhấp vào Tùy chỉnh (Customize) để tùy chỉnh trang


Nhấp vào Biểu tượng trùng lặp để nhân bản trang


Nhấp vào Biểu tượng Xóa để xóa trang.D. Các trang cũ sau khi được nâng cấp.


Xin lưu ý rằng các trang cũ là trang được tạo khi bạn xuất bản mẫu bằng cách sử dụng Theme Editor. Các trang này sẽ không bị xóa, tuy nhiên, bạn cần chọn mẫu mới cho các trang này.
Nhấp vào trang Tùy chỉnh (Customize)

Chọn 1 mẫu để áp dụng. Trong Theme Editor, nếu mẫu của trang là Liên hệ với chúng tôi (Contact Us) hoặc Tất cả đánh giá (All Reviews), thì mẫu danh sách sẽ lọc dựa trên thẻ này.

Nhấp vào Áp dụng (Apply)

Ở các trang cũ, nếu bạn điền Nội dung (Content) và muốn tiếp tục sử dụng Nội dung (Content) này sau khi nâng cấp, vui lòng thực hiện các bước sau:
Nhấp vào Tùy chỉnh (Customize) để mở Website Builder


Di chuột qua bảng Insert (Nút +) > khối Tìm kiếm HTML Code và kéo khối đó vào mẫu.
Trong tab Nội dung (Content), hãy mở Danh sách thả xuống trong Custom Code > Get content from Page > Page content


Nếu bạn muốn công khai mẫu cũ, mẫu và trang hiển thị sẽ được phác thảo giống như chủ đề cũ.

Cập nhật vào: 28/03/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!