Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bên cạnh OceanPayment và các nhà cung cấp thanh toán khác, kể từ bây giờ bạn có thể kết nối cổng thanh toán PacyPay nếu cho phép khách mua hàng sử dụng phương thức thanh toán này. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết nối tài khoản PacyPay với cửa hàng ShopBase của bạn.

Nội dung bài viết

A. Kết nối PacyPay làm cổng thanh toán
B. Hủy kích hoạt tài khoản PacyPay

A. Kết nối PacyPay làm cổng thanh toán

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment providers.


Nhấp chọn Choose alternative provider tại mục Alternative methods.Tại trang Alternative providers, nhấp chọn PacyPay.Điền các thông tin bắt buộc, bao gồm Merchant IDSecret Key được cung cấp bởi Pacypay. Chọn Add account.Khi được kích hoạt thành công, tài khoản PacyPay sẽ được hiển thị như sau:

Tại trang quản trị ShopBase:


Tại trang thanh toán:B. Hủy kích hoạt tài khoản PacyPay

Sau khi kết nối tài khoản PacyPay của bạn với cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản này bất cứ lúc nào và có thể kích hoạt lại sau này bằng các thông tin đăng nhập giống nhau hoặc khác nhau.Bài viết liên quan

Tổng quan về các phương thức thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!