Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bên cạnh các cổng thanh toán như PayPal, Stripe, v.v.., kể từ bây giờ bạn có thể kết nối cổng thanh toán OceanPayment nếu cho phép khách mua hàng sử dụng phương thức thanh toán này. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn kết nối tài khoản OceanPayment với cửa hàng ShopBase của bạn.

Nội dung bài viết
A. Kết nối OceanPayment làm phương thức thanh toán
B. Hủy kích hoạt tài khoản OceanPayment

A. Kết nối OceanPayment làm phương thức thanh toán

Tại trang Quản trị ShopBase > Settings > Payment providersBấm chọn Choose alternative provider tại mục Alternative methodsTại trang Alternative providers, bấm chọn OceanPayment (Beta)Điền các thông tin bắt buộc, bao gồm TerminalSecure code được cung cấp bởi OceanPayment. Chọn Add account.Khi được kích hoạt thành công, tài khoản OceanPayment sẽ được hiển thị như sau:

Tại trang Quản trị ShopBase:Tại trang thanh toán:B. Hủy kích hoạt tài khoản OceanPayment

Sau khi kết nối tài khoản OceanPayment của bạn với cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản này bất cứ lúc nào và có thể kích hoạt lại sau này bằng các thông tin đăng nhập giống nhau hoặc khác nhau.Bài viết liên quan

Tổng quan về các phương thức thanh toán
Kết nối PayPal làm cổng thanh toán
Kết nối PayPal Pro làm cổng thanh toán
Kết nối Stripe làm cổng thanh toán
Kết nối Braintree làm cổng thanh toán
Kết nối Checkout.com làm cổng thanh toán
Kết nối Unlimint làm cổng thanh toán
Đăng kí ShopBase Payments
Kết nối các cổng thanh toán cho các nước Châu Âu
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!