Bài viết về: Print Hub
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về chương trình đền bù cho Người bán PrintHub

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần biết về chương trình đền bù cho Người bán PrintHub.

Nội dung bài viếtA. Nội dung
B. Áp dụng
C. Các điều kiện
D. Các mức đền bù
E. Đối soát và thanh toán khoản đền bù cho Người bán

A. Nội dungPrintHub cam kết có mã theo dõi đơn hàng (tracking number) cho đơn hàng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được thanh toán và thỏa mãn các điều kiện để xử lý.

B. Áp dụngĐối tượng áp dụng: Tất cả Người bán của PrintHub.
Thời gian áp dụng: Các đơn hàng thanh toán từ ngày 01/02/2023.

C. Các điều kiệnThời gian áp dụng được tính từ thời điểm đơn hàng được thanh toán thành công, không phải thời điểm đơn hàng được tạo.
Thời gian xử lý đơn hàng được tính theo ngày làm việc.
Trường hợp đơn hàng bị xử lý chậm do các vấn đề từ Người bán như: lỗi thiết kế, mockup; lỗi địa chỉ; lỗi thông tin về lựa chọn cá nhân hóa hoặc file .psd của đơn chứa sản phẩm cá nhân hóa,... cần Người bán xác nhận hoặc sửa lại thông tin, thời gian cam kết sẽ không bao gồm thời gian PrintHub chờ Người bán xác nhận và gửi lại thông tin, mà sẽ được tính kể từ khi Người bán cung cấp thông tin chính xác cuối cùng và có sự xác nhận từ PrintHub.
Đối với các trường hợp PrintHub đưa ra các thông báo về lịch giới hạn thời gian (cut off), ngày lễ và các trường hợp bất khả kháng khác như bão, lũ, dịch bệnh,... ảnh hưởng tới thời gian xử lý đơn hàng, thời gian cam kết sẽ được cộng thêm thời gian bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kể trên.

D. Các mức đền bùKể từ khi đơn hàng được thanh toán và thỏa mãn các điều kiện để PrintHub xử lý đơn hàng, các mức đền bù sẽ được áp dụng nếu thời gian xử lý đơn hàng vượt các mốc như sau:
11 ngày làm việc không có tracking number: Đền bù 10% giá trị đơn hàng.
12 ngày làm việc không có tracking number: Đền bù 15% giá trị đơn hàng.
13 ngày làm việc không có tracking number: Đền bù 20% giá trị đơn hàng.
14 - 15 ngày làm việc không có tracking number: Đền bù 25% giá trị đơn hàng.
Từ ngày thứ 16 không có tracking number: Đền bù 100% giá trị đơn hàng.

Lưu ý:
Với mỗi trường hợp, PrintHub chỉ áp dụng mức đền bù cao nhất tương ứng với trường hợp đó.
Thuật ngữ "giá trị đơn hàng" trong chính sách này có ý nghĩa bao gồm giá gốc của sản phẩm (base cost) và phí vận chuyển đơn hàng (shipping fee).

E. Đối soát và thanh toán khoản đền bù cho Người bánĐối soát:
Chu kỳ đối soát: 1 tháng 1 lần vào ngày mùng 4 của tháng (Nếu rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì việc đối soát sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp) .
Đơn hàng được đối soát: Các đơn hàng được thanh toán từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng trước đó.
Cách thức đối soát: PrintHub sẽ rà soát dữ liệu của toàn bộ đơn hàng trên PrintHub (bao gồm đơn hàng được tạo bởi ứng dụng PrintHub và đơn hàng được nhập vào PrintHub) từ ngày ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng trước đó và có tracking number sau 10 ngày làm việc (tính từ thời điểm đơn hàng được thanh toán đến thời điểm đơn hàng có tracking number).

Thanh toán khoản đền bù:
Khoản đền bù sẽ được thanh toán vào Balance của Người bán vào ngày mùng 10 hàng tháng (Nếu rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp).

Cập nhật vào: 01/02/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!