Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về các mã báo lỗi của tin nhắn nhắc khách hàng thanh toán đơn chưa hoàn thành

Trong một vài trường hợp, tin nhắn nhắc khách hàng về thanh toán chưa hoàn thành không được gửi đi thành công vì họ cung cấp số điện thoại cố định, số không xác định hoặc báo cáo tin nhắn rác. Do đó, bạn có thể thấy hành trình của đơn hàng được cập nhật với mã báo lỗi. Bài viết này sẽ giải thích các loại mã báo lỗi khác nhau và ý nghĩa của chúng.

Nội dung bài viếtA. Mã báo lỗi 30003
B. Mã báo lỗi 30004
C. Mã báo lỗi 30005
D. Mã báo lỗi 30006
E. Mã báo lỗi 30007
F. Mã báo lỗi 30008

A. Mã báo lỗi 30003Unreachable destination handset


Thiết bị di động bị tắt hoặc không khả dụng.

Nguyên nhân


Thiết bị di động bị tắt hoặc không khả dụng.
Thiết bị không có đủ tín hiệu.
Thiết bị không thể nhận tin nhắn (ví dụ là số điện thoại cố định).
Có sự cố với nhà cung cấp dịch vụ di động.

B. Mã báo lỗi 30004Message blocked


Số điện thoại liên hệ bị chặn nhận tin nhắn này.

Nguyên nhân


Số điện thoại liên hệ bị chặn nhận tin nhắn này.
Thiết bị không có đủ tín hiệu.
Thiết bị không thể nhận tin nhắn (ví dụ số điện thoại cố định).
Số điện thoại liên hệ có trong danh sách Do Not Call của Ấn Độ.
Có sự cố với nhà cung cấp dịch vụ di động.

C. Mã báo lỗi 30005Unknown destination handset


Số điện thoại liên hệ là số không xác định hoặc có thể không tồn tại.

Nguyên nhân


Số điện thoại liên hệ là số không xác định hoặc có thể không tồn tại.
Thiết bị không bật hoặc không có đủ tín hiệu.
Thiết bị không thể nhận tin nhắn (ví dụ là số điện thoại cố định).
Có sự cố với nhà cung cấp dịch vụ di động.

D. Mã báo lỗi 30006Landline or unreachable carrier


Số điện thoại liên hệ không thể nhận được tin nhắn này.

Nguyên nhân


Số điện thoại liên hệ không thể nhận được tin nhắn này. Lý do có thể bao gồm việc cố gắng liên hệ với số điện thoại cố định hoặc, trong trường hợp sử dụng mã ngắn để gửi tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ di động không thể kết nối được.

E. Mã báo lỗi 30007Tin nhắn bị lọc


Nội dung tin nhắn đã bị đánh dấu là vi phạm các quy tắc của nhà mạng. Tin nhắn đã được lọc (chặn) bởi hệ thống nội bộ hoặc bởi nhà cung cấp dịch vụ di động. Điều này có thể được thực hiện bởi hệ thống nội bộ do vi phạm Quy định nhắn tin hoặc Chính sách Sử dụng, hoặc bởi nhà cung cấp dịch vụ di động do vi phạm quy tắc hoặc quy định của họ.

Ví dụ khi tin nhắn sẽ bị hệ thống nội bộ chặn là thư rác, lừa đảo và gian lận. Hệ thống lọc được thiết lập để bảo vệ các thuê bao di động khỏi thư rác, các dạng tin nhắn độc hại hoặc không mong muốn khác.

Các nhà cung cấp dịch vụ di động cũng có hệ thống lọc tin nhắn. Bộ lọc này được sử dụng để chặn lưu lượng truy cập quá tải, cũng như để thực hiện các quy tắc hoặc quy định về những loại tin nhắn được gửi đến quốc gia hoặc nhà mạng di động đó.

Nguyên nhân


Tin nhắn đã được đánh dấu là thư rác hoặc tin nhắn không mong muốn bởi hệ thống lọc tin nhắn.
Tin nhắn đã bị nhà cung cấp dịch vụ di động đánh dấu là phản cảm và chặn tin nhắn đó.

F. Mã báo lỗi 30008Unknown error


Nếu một tin nhắn không được gửi đến thiết bị di động và hiện mã báo lỗi 30008, điều đó có nghĩa là hệ thống không rõ lý do cho việc gửi tin nhắn không thành công.

Khi hệ thống nội bộ nhận được một lỗi rất chung chung từ phía nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi không có thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ liên kết lỗi đó với mã báo lỗi 30008, để bạn biết rằng hệ thống nội bộ thực sự không biết nguyên nhân của lỗi này.

Bài viết liên quanTổng quan về cách xử lý các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Xem toàn bộ thông tin các đơn chưa hoàn thành thanh toán
Cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!