Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trang All reviews là trang được tạo ra để thể hiện tất cả các reviews về sản phẩm trên store theo mong muốn của bạn và được dùng để phục vụ cho mục đich quảng bá store của bạn đồng thời gây dựng lòng tin của khách hàng.

Tại trang này:
A. Hướng dẫn để tạo trang All reviews?
B. Hướng dẫn thêm reviews của khách hàng vào trang All reviews?

A. Hướng dẫn để tạo trang All reviews?

Đi đến mục Online store trên trang Admin, chọn Pages > nhấp vào All review page đã được tích hợp sẵn trên store.


Ở phần All review page, bạn có thể chỉnh sửa trang theo mong muốn của mình với bất kỳ tiêu đề nào (khuyển khích nên đặt là All reviews page) và dùng template Review page.Cuối cùng, nhấp vào Save để hoàn thành quá trình chỉnh sửa.

B. Hướng dẫn thêm reviews của khách hàng vào trang All reviews?

Đi đến ứng dụng Product Reviews ở mục Apps trên trang Admin > chọn mục Customization > di chuyển đến All reviews page.

Bật 2 tính năng ở Show link in Review WidgetShow link in Review Carousel, sau đó chọn All reviews page ở ô bên dưới cùng góc phải.Chọn Save để hoàn thành quá trình.

Các bài viết liên quan:
Quản lý reviews trên ứng dụng Product Reviews
Import reviews vào Product Reviews bằng tệp CSV
Hướng dẫn nhóm reviews theo nhóm sản phẩm
Hiểu về tệp CSV cho ứng dụng Product Reviews
Tự động hiển thị Reviews trên store
Nhận reviews từ cơ sở dữ liệu của PrintBase cho store PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!