Bài viết này cũng có sẵn trong:
Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản cũng như đăng nhập vào ShopBase.

Phần này bao gồm

A. Đăng kí tài khoản ShopBase
B. Đăng nhập vào ShopBase

A. Đăng kí tài khoản ShopBase

Hướng dẫn

Truy cập vào ShopBase's sign up page.

Điền địa chỉ email, mật khẩu và tên Cửa hàng. Nhấp Sign up


Chú ý:

Nếu địa chỉ email bạn đăng kí với ShopBase đã từng được sử dụng trước đây, hệ thống sẽ báo This email address has already been used, do you want to Sign in. Truy cập tiếp vào link Sign in để đăng nhập hoặc báo cáo Forgot password.

Nếu địa chỉ email chưa được sử dụng, bạn sẽ được chuyển đến một cuộc khảo sát ngắn nhằm giúp chúng tôi hỗ trợ bạn tốt hơn sau này. Bạn có thể trả lời nhanh các câu hỏi , sau đó nhấp Next: Create a shop, hoặc nhấp Skip để bỏ qua.

Trang tiếp theo yêu cầu thông tin được sử dụng như địa chỉ kinh doạnh mặc định của bạn. Bạn vui lòng điền tất cả các thông tin cần thiết, bao gồm First name, Last name, Address, City, ZIP/Postal Code, và Phone number. Apartment, suite, và mục Website không bắt buộc. Tất cả những thông tin này có thể được thay đổi trong phần Settings.

Nhấp Create a shop.

Đăng kí đã được hoàn thành! Tiếp theo bạn sẽ được chuyển đến "Dashboard" và có thể bắt đầu tổ chức cửa hàng của mình.

B. Đăng nhập vào ShopBase

Hướng dẫn

Truy cập vào Sign in page.

Điền Địa chỉ email và mật khẩu đã đăng kí. Nhấp Next.

Chú ý

: Nếu bạn không nhớ mật khẩu, vui lòng nhấp Forgot password. Ở trang tiếp theo, điền địa chỉ email và lựa chọn Email instructions để nhận hướng dẫn đặt lại mật khẩu.

Trên trang Select a shop, lựa chọn cửa hàng cần thao tác. Bạn có thể thêm một cửa hàng mới bằng cách nhấp vào Add a new shop

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ được dẫn đến trang Dashboard / ShopBase admin.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!