Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với mỗi khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn thì tên, địa chỉ và các thông tin khác của họ sẽ được thêm vào danh sách khách hàng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa thông tin của một khách hàng.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Customer.

Nhấn vào tên khách hàng mà bạn muốn chỉnh sửa.

Trang thông tin chi tiết khách hàng hiện ra.


Bạn có thể thêm ghi chú liên quan đến khách hàng ở mục Customer Note, ghi chú này chỉ có nhân viên cửa hàng có thể thấy được.

Bạn có thể thay đổi thông tin cơ bản của khách hàng như tên, email, số điện thoại bằng cách bấm vào Edit ở mục Contact. Hộp thoại chỉnh sửa thông tin khách hàng hiện ra. Ngoài các thông tin cơ bản, bạn có thể đánh dấu tích để chọn Customer accepts email marketing trong trường hợp khách hàng đồng ý nhận email marketing từ cửa hàng và Customer is tax exempt nếu khách hàng thuộc diện miễn thuế. Ấn Save để lưu.


Bạn có thể thay đổi thông tin cơ bản của khách hàng như tên, số điện thoại và địa chỉ khách hàng bằng cách bấm vào Change ở mục Default address, sau đó nhấn Edit address. Hộp thoại chỉnh sửa thông tin khách hàng hiện ra. Sau khi chỉnh sửa ấn Save để lưu. Hoặc bấm Delete address nếu muốn xóa địa chỉ khách hàng.


Ấn Save để lưu thay đổi.

Các bài viết liên quan

Thêm một khách hàng mới vào cửa hàng
Nhập thông tin khách hàng bằng tệp CSV
Xuất thông tin khách hàng ra tệp CSV
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!