Bài viết này cũng có sẵn trong:
Với mỗi khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn thì tên, địa chỉ và các thông tin khác của họ sẽ được thêm vào danh sách khách hàng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa thông tin của một khách hàng.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Customer và nhấp vào tên khách hàng mà bạn muốn chỉnh sửa.


Trong trang chi tiết khách hàng:


Bạn có thể thêm ghi chú liên quan đến khách hàng ở mục Customer Note, ghi chú này chỉ có nhân viên cửa hàng có thể thấy được.

Bạn có thể thay đổi thông tin cơ bản của khách hàng như tên, email, số điện thoại bằng cách bấm vào Edit ở mục Contact. Hộp thoại chỉnh sửa thông tin khách hàng hiện ra. Ngoài các thông tin cơ bản, bạn có thể đánh dấu tích để chọn Customer accepts email marketing trong trường hợp khách hàng đồng ý nhận email marketing từ cửa hàng và Customer is tax exempt nếu khách hàng thuộc diện miễn thuế. Nhấp vào Save để lưu.


Bạn có thể thay đổi thông tin cơ bản của khách hàng như tên, số điện thoại và địa chỉ khách hàng bằng cách bấm vào Change ở mục Default address, sau đó nhấn Edit address. Hộp thoại chỉnh sửa thông tin khách hàng hiện ra. Sau khi chỉnh sửa, nhấp vào Save để lưu, hoặc Delete address nếu muốn xóa địa chỉ khách hàng.


Nhấp vào Save để lưu thay đổi.

Bài viết liên quan

Thêm một khách hàng mới vào cửa hàng
Nhập thông tin khách hàng bằng tệp CSV
Xuất thông tin khách hàng ra tệp CSV
Xem lịch sử phiên truy cập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!