Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể làm theo các bước sau (áp dụng với cả Roller Theme và Bassy Theme) để xóa ShopBase trademark trên cửa hàng của mình:Tại mục Online Store -> Themes.

Chọn Customize.

Bassy Theme:Roller Theme:Đi tới mục Footer ( góc dưới cùng bên trái).

Tại Footer Setting, bỏ tick Show Powered by ShopBaseNhấp Save để hoàn thành.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!