Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trên PrintBase, lợi nhuận của các đơn hàng được thanh toán thành công sẽ ngay lập tức chuyển vào tài khoản Balance của cửa hàng. Từng trạng thái của đơn hàng như hủy hoặc hoàn tiền sẽ được đưa vào hóa đơn (invoice) trong lịch sử Balance. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xuất hóa đơn giao dịch trong Balance và giải thích chi tiết thông tin của từng giao dịch.

Nội dung bài viết

A. Xuất hóa đơn trong Balance
B. Hiểu về chi tiết trong tệp CSV xuất hóa đơn

A. Xuất hóa đơn trong Balance

Tại trang quản trị cửa hàng, đi tới Balance > View invoices.


Bạn có thể lọc hóa đơn bằng cách nhấp vào More filters và sử dụng các bộ lọc cụ thể như Shop Domain (tên miền cửa hàng), Invoice (hóa đơn), Status (trạng thái), Created date (ngày tạo) và Amount (số tiền) để lọc thông tin hóa đơn theo mong muốn của bạn.

Lọc thông tin hóa đơn theo mong muốn
Để lọc hóa đơn về đơn hàng PrintBase, chọn Invoice > PrintBase order collecting. Sau đó, nhấp vào Done.

Chọn "PrintBase order collecting" để chỉ lọc hóa đơn cho đơn hàng PrintBase
Nhấp vào Export invoices tại phía trên cùng góc bên phải để xuất hóa đơn dưới dạng tệp csv, tệp này sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.

B. Hiểu về chi tiết trong tệp CSV xuất hóa đơn

Tệp .csv xuất hóa đơn sau khi được gửi về địa chỉ email sẽ hiển thị như trong ảnh mô tả dưới đây.Giải thích chi tiết thông tin của từng giao dịch:

Transfer from Pending to Available: Lợi nhuận của đơn hàng được chuyển từ trạng thái Available soon sang Available to payout để bạn có thể yêu cầu rút tiền về tài khoản PingPong, Payoneer.
Charged from the order: Lợi nhuận của đơn hàng.
Customer changed/canceled order: Khoản hoàn tiền cho khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng trong vòng 6 giờ.
Withdraw to refund for buyer: Khoản hoàn tiền cho khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng kèm lý do.
Refund for seller: Khoản hoàn tiền cho chủ cửa hàng kèm lý do.
Pay out for the request on (date): Giao dịch yêu cầu rút tiền theo ngày.
Daily cashback receiving: Khoản hoàn tiền từ chương trình PrintBase Cashback.

Các giao dịch được liệt kê theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất và mỗi hóa đơn sẽ có riêng Invoice Number. Do đó, bạn có thể lọc và tìm giao dịch trong hóa đơn theo Invoice Number.

Bài viết liên quan

Những điều cần biết về ShopBase Balance
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!