Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tính năng này khuyến khích khách mua hàng bằng cách đưa ra những ưu đãi hấp dẫn: khách càng mua nhiều, càng được giá rẻ.


Trong bài này:
Cách tạo ưu đãi Quantity Discounts
Cách thiết lập cài đặt của Quantity Discounts


Cách tạo ưu đãi Quantity Discounts

Để tạo ưu đãi Quantity Discounts, bạn cần đăng nhập vào app Boost Upsell, vào mục Quantity Discounts và bấm Create new quantity discount hoặc Create offer.Bước 1: Điền tên ưu đãi và thông điệp hiện trên ưu đãi.

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn mặc định sẽ hiện sau khi khách hàng đã nhận ưu đãi.Bước 2: Chọn sản phẩm target.

Bạn có thể chọn hiện ưu đãi trên tất cả các trang sản phẩm hoặc trên một vài trang sản phẩm/bộ sưu tập cụ thể.Bước 3: Thêm giảm giá cho ưu đãi.Hãy nhập vào số lượng tối thiểu khách hàng cần mua để có thể nhận khuyến mại. Bạn có thể đặt khuyến mại theo % hoặc theo một khoản tiền cụ thể.Một ưu đãi có thể có nhiều khuyến mại. Để thêm khuyến mại cho ưu đãi, bấm Add more.Sau khi đã tạo xong ưu đãi, bấm nút Submit offer.Cách thiết lập cài đặt của Quantity Discounts

Để thiết lập các cài đặt khác của tính năng Quantity Discounts, bạn cần vào mục Settings > Quantity Discounts Settings.Chọn vị trí cho ưu đãi Quantity Discounts

Embed widget trên trang sản phẩm:

Sau khi bấm nút Change widget position, bạn sẽ có thể lựa chọn vị trí cho ưu đãi Quantity Discounts bằng cách di chuyển con trỏ trên một trang sản phẩm sample.

Sau khi đã chọn xong, bấm nút Save.


Center popup trên trang sản phẩm:

Ưu đãi sẽ hiện dưới dạng popup trên trang sản phẩm. Bạn có thể đặt khoảng thời gian popup xuất hiện sau khi khách truy cập vào trang sản phẩm.Cài đặt nút Add-to-cart:

Bạn có thể chọn hiện/không hiện nút Add-to-cart trên ưu đãi và chỉnh sửa thông điệp hiện trên nút Add-to-cart.Thiết lập nút Add-to-cart

Bạn có thể chọn để direct khách mua hàng đến trang cart hoặc để khách tiếp tục mua sắm sau khi khách nhấn nút Add-to-cart.Ưu đãi sẽ hiện trên trang sản phẩm như ảnh dưới:Bạn có thể vào cửa hàng demo của ShopBase để xem cách ưu đãi hoạt động.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!