Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa một hoặc nhiều ưu đãi trong ứng dụng Boost Upsell chỉ trong một vài thao tác cơ bản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt hoặc vô hiệu hóa một ưu đãi trên ứng dụng Boost Upsell.

Lưu ý:

Việc kích hoạt hoặc vô hiệu ưu đãi hóa được hướng dẫn trong bài viết này được áp dụng với các hình thức ưu đãi: Upsell, Quantity discounts Cross-sell, Bundles Cross-sell, Accessories Cross-sell.

Nội dung chính bài viết

A. Kích hoạt/vô hiệu hóa ưu đãi trong trang chỉnh sửa ưu đãi
B. Kích hoạt/vô hiệu hóa ưu đãi trong trang danh sách ưu đãi

A. Kích hoạt/vô hiệu hóa ưu đãi trong trang chỉnh sửa ưu đãi

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell.

Bấm vào loại ưu đãi có ưu đãi mà bạn muốn nhân bản bên cột trái bao gồm: Upsell, Quantity discounts, Bundles, Accessories.


Bấm vào ưu đãi mà bạn muốn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa.

Hệ thống đưa bạn đến trang chỉnh sửa ưu đãi, tại đây, bạn bấm nút Hide offer để vô hiệu hóa ưu đãi đang bật và Show offer để kích hoạt lại ưu đãi đã bị vô hiệu hóa.
Ấn Save để lưu.

B. Kích hoạt/vô hiệu hóa ưu đãi trong trang danh sách ưu đãi

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell.

Bấm vào loại ưu đãi có ưu đãi mà bạn muốn nhân bản bên cột trái bao gồm: Upsell, Quantity discounts, Bundles, Accessories.Đánh dấu tích để chọn những ưu đãi mà bạn muốn xóa. Rồi bấm Action >> Active offer để kích hoạt hoặc Action >> Deactive offer để vô hiệu hóa.Các bài viết liên quan

Hiểu về những tính năng Upsell, Cross-sell mà ShopBase cung cấp
Nhập và xuất danh sách ưu đãi trong Boost Upsell
Nhân bản một ưu đãi
Xóa một ưu đãi
Cài đặt trang đích sau khi khách mua hàng theo gợi ý Bundles và Quantity Discounts
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!