Bài viết này cũng có sẵn trong:
Biểu tượng Powered by ShopBase hiển thị bên dưới chân trang như hình dưới (nếu bạn sử dụng Bassy theme hoặc Roller theme.


Phần này sẽ hướng dẫn bạn ẩn "Powered by ShopBase" hiển thị trên cửa hàng của mình.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store -> Themes.

Chọn Customize của theme muốn chỉnh sửa.

Bassy Theme:


Roller Theme:


Đi tới mục Footer ( góc dưới cùng bên trái).

Bỏ tích phần Show Powered by ShopBase.


Nhấp Save để hoàn thành.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!