Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Ẩn "Powered by ShopBase" trên cửa hàng

Nếu bạn muốn ẩn biểu tượng Powered by ShopBase ở phía cuối trang cửa hàng, vui lòng làm theo hướng dẫn chi tiết trong bài viết này để ẩn biểu tượng đó trên chủ đề Roller.Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes và nhấp vào nút Customize bên cạnh chủ đề Roller mà bạn muốn chỉnh sửa.Đi tới mục Footer.


Trong mục Footer, bỏ tích chọn Show "Powered by ShopBase".


Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quanTổng quan về Chủ đề trên cửa hàng

Cập nhật vào: 19/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!