Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bassy là một chủ đề miễn phí mà ShopBase cung cấp cho người bán hàng trên trang quản trị ShopBase. Chủ đề này hỗ trợ trình chiếu trang chủ, hiển thị các trang sản phẩm và ảnh động. Với Bassy, ​​bạn có thể tùy chỉnh cài đặt màu, kiểu chữ, các trang, các mục hiển thị trên cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tùy chỉnh cài đặt màu trên chủ đề Bassy.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme và chọn Customize.


Nhấp vào tab Settings và chọn Colors.


Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh màu sắc của mọi khu vực trong cửa hàng của mình như nền, tiêu đề, nhãn nút, v.v.. tùy theo mong muốn. Đối với mỗi khu vực cần thay đổi màu, nhấp vào ô màu để mở bộ chọn màu:


Bạn có thể chọn màu mình mong muốn bằng cách sử dụng thanh màu hoặc nhập mã màu. Để thiết lập màu trong suốt, nhấp vào mẫu trong suốt ở cuối.
Nhấp vào Save để lưu.

Bài viết liên quan

Tổng quan về Chủ đề trên cửa hàng
Hiểu về Bassy Theme
Tùy chỉnh Bassy Theme: Cài đặt chữ
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!