Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bassy theme là một theme miễn phí ShopBase cung cấp cho người bán hàng trên trang quản trị ShopBase. Với Bassy theme, ​​bạn có thể trang trí cửa hàng của riêng mình bằng cách tùy chỉnh cài đặt màu, chữ, các trang, các mục hiển thị cho khách hàng thấy. Phần này hướng dẫn bạn cài đặt màu cho các thành phần thuộc Bassy theme.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.


Chọn tab Settings ở cột trái.

Chọn Colors.


Đối với mỗi thành phần cần thay đổi màu, hãy nhấp vào ô màu để mở bộ chọn màu:

Bạn có thể tìm thấy màu của mình bằng thanh màu hoặc nhập mã màu

Ấn Save để lưu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!