Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bassy theme là một theme miễn phí ShopBase cung cấp cho người bán hàng trên trang quản trị ShopBase. Với Bassy theme, ​​bạn có thể trang trí cửa hàng của riêng mình bằng cách tùy chỉnh cài đặt màu, chữ, các trang, các mục hiển thị cho khách hàng thấy. Phần này hướng dẫn bạn cài đặt giỏ hàng cho Bassy theme.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.


Chọn tab Settings ở cột trái.

Chọn Cart Setting.


Chọn loại giỏ hàng mà bạn muốn sử dụng trên cửa hàng. Có hai loại là hiển thị trang giỏ hàng và hiển thị theo dạng Drawer.

Trang giỏ hàng

Giỏ hàng dạng Drawer
Ấn Save để lưu.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!