Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bassy theme là một theme miễn phí ShopBase cung cấp cho người bán hàng trên trang quản trị ShopBase. Bassy theme bao gồm nhiều phần khác nhau trên trang chủ. Để tùy chỉnh bố cục trang chủ của mình, bạn có thể thêm, chỉnh sửa, sắp xếp lại và xóa các thành phần này. Phần này hướng dẫn bạn tùy chỉnh các thành phần trang chủ của Bassy theme.

Phần này bao gồm

A. Tùy chỉnh Slideshow
B. Tùy chỉnh Introduction Text
C. Tùy chỉnh Feature Collection
D. Tùy chỉnh Collection List
E. Tùy chỉnh Newsletter

A. Tùy chỉnh Slideshow

Lưu ý:

Phần slideshow không thể bị xóa đi hoặc chuyển đổi sang vị trí khác trên trang chủ.
Vì kích thước và hình dạng của hình ảnh trên slideshow phụ thuộc vào kích thước và hình dạng thiết bị của khách hàng nên hình ảnh slideshow của bạn sẽ bị cắt trên một số màn hình. Cố gắng sử dụng hình ảnh có tiêu điểm ở giữa để phần quan trọng của mỗi hình ảnh luôn được khách hàng nhìn thấy.


Hướng dẫn tùy chỉnh Slideshow của Bassy theme

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.

Nhấn vào Slideshow.

Tùy chỉnh slideshow ở cột trái và xem thay đổi trên bản xem trước ở cột phải.

Ấn Save để lưu.


Phần trình chiếu bao gồm các cài đặt sau:

Slide height: Chọn Adapt to first image (hiển thị theo kích thước của hình ảnh đầu tiên) hoặc Full screen (hiển thị toàn màn hình)
Auto-rotate slides: Cài đặt slideshow chạy tự động
Change slides every: Cài đặt thay đổi hình ảnh trong slideshow sau một khoảng thời gian nhất định
Nhấn vào các nút slide để chỉnh mỗi slide, trong đó có:

Image (phần hình ảnh): tải hình ảnh lên cho mỗi slide
Alt text: Mô tả hình ảnh để cải thiện SEO
Image position: chọn vị trí của hình ảnh
Show overlay: thêm lớp phủ màu lên hình ảnh để phần chữ dễ đọc hơn

Text (phần chữ):
Text alignment: Căn chỉnh văn bản so với các trang trình chiếu.
Heading: Viết tiêu đề cho mỗi trang trình chiếu.
Subheading: Tiêu đề phụ xuất hiện trước tiêu đề chính.
Button label: Thêm chữ hiển thị trên nút kêu gọi hành động của trang trình chiếu
Button link: Thêm liên kết vào nút kêu gọi hành động bằng cách tìm kiếm liên kết trong cửa hàng của bạn hoặc dán bất kỳ liên kết nào để hướng người dùng khi họ nhấp vào nút trên trang trình chiếu.
Text: Thay đổi màu sắc cho văn bản trên trang trình chiếu.
Button label: Thay đổi màu chữ cho nút kêu gọi hành động.
Button: Thay đổi màu sắc của nút kêu gọi hành động.

B. Tùy chỉnh Introduction Text

Sử dụng văn bản giới thiệu để chia sẻ thông tin về thương hiệu của bạn với khách hàng. Nội dung có thể là mô tả những loại sản phẩm mà bạn có trên cửa hàng, chia sẻ thông tin thương hiệu hoặc chào mừng khách hàng đến với cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn tùy chỉnh Introduction Text

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.

Nhấn vào Introduction Text.

Tùy chỉnh Introduction Text ở cột trái và xem thay đổi trên bản xem trước ở cột phải.

Ấn Save để lưu.


Phần này bao gồm các cài đặt sau:

Heading: Thêm tiêu đề để nói về thương hiệu của bạn.
Body: Thêm nội dung để nói về thương hiệu của bạn.

C. Tùy chỉnh Featured Collection

Bạn có thể giới thiệu các sản phẩm từ một trong các bộ sưu tập của mình.

Hướng dẫn tùy chỉnh Video

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.

Nhấn vào Featured Collection.

Tùy chỉnh Featured Collection ở cột trái và xem thay đổi trên bản xem trước ở cột phải.

Ấn Save để lưu.


Phần này bao gồm các cài đặt sau

Heading: Bạn có thể thay đổi tiêu đề khác thay vì Featured Collection như mặc định.
Collection: Chọn một trong những bộ sưu tập của bạn để hiển thị ở phần này.

D. Tùy chỉnh Collection List

Bạn có thể thêm tối đa chín bộ sưu tập trên trang chủ của mình.

Hướng dẫn tùy chỉnh Video

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.

Nhấn vào Collection List.

Tùy chỉnh Collection List ở cột trái và xem thay đổi trên bản xem trước ở cột phải.

Ấn Save để lưu.


Phần này bao gồm các cài đặt sau

Heading: Bạn có thể thay đổi tiêu đề khác thay vì Collection List như mặc định.
Content: Chọn bộ sưu tập từ các bộ sưu tập của mình.

E. Tùy chỉnh Newsletter

Bạn có thể thêm mục đăng ký nhận Newsletter vào trang chủ của mình để thu thập địa chỉ email của khách hàng cho các chiến dịch tiếp thị qua email.

Hướng dẫn tùy chỉnh Newsletter

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.

Nhấn vào Newsletter.

Tùy chỉnh Collection List ở cột trái và xem thay đổi trên bản xem trước ở cột phải.

Ấn Save để lưu.


Phần này bao gồm các cài đặt sau

Heading: Bạn có thể thay đổi tiêu đề khác thay vì Newsletter như mặc định.
Subheading: Thêm tiêu đề phụ vào để khuyến khích khách để lại email.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!