Bài viết này cũng có sẵn trong:
Có hai thành phần cố định trên Bassy theme là tiêu đề (header) và chân trang (footer). Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách tùy chỉnh các thành phần cố định trên Bassy Theme.

Phần này bao gồm

A. Chỉnh sửa tiêu đề (header)
B. Chỉnh sửa chân trang (footer)

A. Chỉnh sửa tiêu đề (header)

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.

Trong phần Sections chọn Header.


Tại đây, bạn tùy chỉnh những thành phần trên tiêu đề, bao gồm:

Logo: bạn có thể tải logo để hiển thị trên cửa hàng ở phần này.
Navigation: bao gồm menu cửa hàng và công cụ tìm kiếm trên cửa hàng.
Announcement bar: hiển thị thông báo ở đầu trang chủ hoặc mọi trang nếu bạn muốn. Bạn cũng có thể chèn thêm liên kết ở đây.


Ấn Save để lưu các thay đổi.

B. Chỉnh sửa chân trang (footer)

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme.

Bên cạnh Bassy, ​​nhấp vào nút Customize.

Trong phần Sections chọn Footer.


Tại đây, bạn tùy chỉnh những thành phần ở chân trang, bao gồm:

Footer menu: Chọn menu hiển thị ở dưới chân trang.
Social profile: Chọn hiển thị các biểu tượng mạng xã hội hoặc không.
Chọn hiển thị Powered by ShopBase hoặc không.


Ấn Save để lưu các thay đổi.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!