Bài viết về: Về ShopBase Creator
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator

Sản phẩm tệp tải xuống kỹ thuật số (Digital download products) sẽ giúp bạn tạo các tệp tin mà khách hàng trực tuyến có thể tải về thiết bị của họ để sử dụng. Các tệp tin này dễ phân phối, sử dụng được lâu dài hơn, và không làm tốn kém chi phí vận chuyển và sản xuất. Trên ShopBase Creator, bạn có thể dễ dàng tạo các sản phẩm tệp tải xuống kỹ thuật số như tệp PDF, sách điện tử (eBook), biểu mẫu, tệp tin bảng tính (workbook), hoặc tệp tin âm thanh, v.v. Trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lộ trình để tạo và quản lý các tệp tải xuống kỹ thuật số chất lượng cao và chuyên nghiệp.

Nội dung phần này bao gồmTạo tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator
Chỉnh sửa thông tin chung cho tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator
Thiết lập nội dung tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator

Bài viết liên quanTổng quan về khóa học trực tuyến trên ShopBase Creator
Tổng quan về chương trình huấn luyện trên ShopBase Creator

Cập nhật vào: 06/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!