Bài viết về: Về ShopBase Creator
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về sản phẩm ShopBase Creator

Số hóa đang là một xu hướng ngày càng phát triển. Với đa dạng các lựa chọn và cơ hội cho các doanh nghiệp, việc kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật số nhanh chóng trở thành một trong các yếu tố hấp dẫn trên thị trường. ShopBase Creator là một giải pháp tối ưu nếu như bạn đang tìm kiếm một nền tảng cho phép tạo khóa học trực tuyến (online course), chương trình huấn luyện 1-1 (1-1 coaching session), hoặc tệp tải xuống kỹ thuật số (digital download), và bắt đầu kinh doanh ngay lập tức. Trong phần này, hãy cùng làm quen với các loại sản phẩm mà bạn có thể tạo trên ShopBase Creator và cách để tạo chúng trên trang web của bạn.

Nội dung phần này bao gồmKhóa học trực tuyến (Online courses)Tổng quan về khóa học trực tuyến trên ShopBase Creator
Tạo khóa học trực tuyến trên ShopBase Creator
Chỉnh sửa thông tin chung cho khóa học trực tuyến trên ShopBase Creator
Thiết lập nội dung khóa học trực tuyến trên ShopBase Creator

Chương trình huấn luyện (Coaching sessions)Tổng quan về chương trình huấn luyện trên ShopBase Creator
Tạo chương trình huấn luyện trên ShopBase Creator
Chỉnh sửa thông tin chung cho chương trình huấn luyện trên ShopBase Creator
Thiết lập biểu mẫu lịch hẹn cho chương trình huấn luyện trên ShopBase Creator

Tập tải xuống kỹ thuật số (Digital downloads)Tổng quan về tập tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator
Tạo tập tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator
Chỉnh sửa thông tin chung cho tập tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator
Thiết lập nội dung tập tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator

Các thiết lập khácHướng dẫn về video trên ShopBase Creator
Nén tập tin video bằng HandBrake
Hướng dẫn về tập đính kèm trên ShopBase Creator

Cập nhật vào: 28/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!