Bài viết này cũng có sẵn trong:
PrintBase Tier Progam là chương tình dành cho người bán hàng tích điểm và nhận thêm những lợi ích độc quyền khi bán hàng với PrintBase.

Nội dung bài viết

A. PrintBase Tier Program là gì?
B. PrintBase Tier Program hoạt động như thế nào?
C. Trang quản trị của PrintBase Tier Program
D. Các câu hỏi thường gặp về PrintBase Tier Program

A. PrintBase Tier Program là gì?

Tại PrintBase Tier Program, bạn có thể tích lũy Điểm (Stars) để đổi quà tặng và nâng hạng Tiers. Mỗi hạng Tier sẽ mang đến các đặc quyền dành riêng cho người bán PrintBase, chẳng hạn như: ưu tiên hỗ trợ từ Customer Success Manager, quà tặng vào các dịp đặc biệt, ưu tiên dự event của ShopBase/PrintBase, báo cáo phân tích độc quyền về thị trường POD, nhận hàng mẫu một số sản phẩm mới, ưu tiên tham gia các chương trình độc quyền trên PrintBase, và ưu tiên thực hiện các đề xuất về tính năng sản phẩm.

PrintBase Tier Program sẽ tự động áp dụng ngay khi bạn sở hữu cửa hàng trên PrintBase.

B. PrintBase Tier Program hoạt động như thế nào?

Tích điểm (Stars) cho mỗi mặt hàng (item) bán ra thành công:

Điểm sẽ được tích lũy theo tài khoản người bán.
Bạn có thể tích lũy 1 điểm (Star) cho mỗi mặt hàng (item) bán ra thành công và hoàn thành thử thách bán hàng để tăng tổng số điểm (Stars).
Gold Base = 1 Star
Silver Base = 0.5 Star

Đổi điểm để nhận những phần quà hấp dẫn:

Tích điểm (Stars) để đổi những phần quà hấp dẫn bắt đầu chỉ với 200 điểm. Hạng Tier càng cao, giá trị quà tặng càng lớn.

Nâng hạng Tier để nhận những đặc quyền tốt hơn:

Điểm (Stars) được tích lũy vừa để xét hạng Tier, vừa để đổi quà tặng.
Để duy trì mức Tier, bạn cần tích lũy số lượng điểm (Stars) nhất định (đúng với mức điểm yêu cầu cho từng hạng Tier).

Vui lòng tham khảo mức điểm yêu cầu cho từng hạng Tier trong PrintBase Tier Program.

C. Trang quản trị của PrintBase Tier Program

Tại trang quản trị PrintBase, đi tới Tier Program.


Tại trang PrintBase Tier Program, bạn có thể thấy thông tin về điểm của bạn:

Tổng điểm (Stars) bạn đang có.
Mức hạng Tier hiện tại.
Số điểm (Stars) cần được tích lũy để được nâng hạng Tier tiếp theo.
Số ngày còn lại trong kỳ Tier hiện tại.
Những đặc quyền của mức hạng Tier hiện tại.


Bạn có thể xem Redeemable Stars (điểm tích lũy dựa trên tổng số mặt hàng bạn đã từng bán ra thành công) mà bạn đang có.

Khi đã tích lũy đủ Redeemable Stars, bạn có thể đổi chúng cho các số tiền thưởng tương ứng được liệt kệ trong mục Rewards.
Số tiền thưởng này sẽ được chuyển đến ShopBase Balance để bạn có thể sử dụng cho các giao dịch khác trong cửa hàng PrintBase, hoặc rút tiền ra tùy theo ý muốn. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về ShopBase Balance.
Để đổi điểm Redeemable Stars cho khoản tiền tương ứng trong ShopBase Balance, nhấp chọn Redeem bên cạnh số tiền thưởng đó và số điểm Redeemable Stars sẽ được trừ ngay sau đó.D. Các câu hỏi thường gặp về PrintBase Tier Program

Bạn có thể tìm thấy danh sách các câu hỏi thường gặp về PrintBase Tier Program trong liên kết này. Trong trường hợp bạn muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua LiveChat để được hỗ trợ.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!