Bài viết về: Về ShopBase Creator
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về khóa học trực tuyến trên ShopBase Creator

Khóa học trực tuyến (Online course) là một công cụ giảng dạy tuyệt vời để truyền đạt lại các kỹ năng và kiến thức của bạn cho khách hàng qua nền tảng kỹ thuật số một cách hiệu quả. Bạn có thể dễ dàng tạo và bán một khóa học trực tuyến bằng cách sử dụng ShopBase Creator với bất kỳ loại nội dung nào bạn muốn, chẳng hạn như văn bản, video, tệp tin, v.v. Trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lộ trình từng bước để tạo một khóa học trực tuyến chất lượng cao và hấp dẫn.

Nội dung phần này bao gồmTạo khóa học trực tuyến trên ShopBase Creator
Chỉnh sửa thông tin chung cho khóa học trực tuyến trên ShopBase Creator
Thiết lập nội dung khóa học trực tuyến trên ShopBase Creator

Bài viết liên quanTổng quan về chương trình huấn luyện trên ShopBase Creator
Tổng quan về tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator

Cập nhật vào: 28/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!