Bài viết về: Về ShopBase Creator
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về chương trình huấn luyện trên ShopBase Creator

Tại ShopBase Creator, bạn có thể thiết lập các chương trình huấn luyện trực tuyến 1-1 (1-1 coaching sessions) giúp bạn tiếp cận khách hàng trong bối cảnh nhiều tương tác và hấp dẫn hơn. Bạn có thể sử dụng các chương trình huấn luyện:

Nhằm bổ trợ các Khóa học trực tuyếnTệp tải xuống kỹ thuật số.
Như 1 lợi ích bổ sung để thu hút thành viên tiềm năng.
Như 1 công cụ giảng dạy thay thế trong trường hợp bạn chưa có Khóa học trực tuyến lý tưởng.

Các chương trình huấn luyện sẽ giúp tăng tương tác với các thành viên trực tuyến của bạn, đồng thời đem lại cho họ một trải nghiệm học tập năng động hơn, nhằm đạt được mức độ tiếp thu kiến thức sâu hơn. Phần này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách tạo một chương trình huấn luyện chất lượng cao, chuyên nghiệp và hấp dẫn.

Nội dung phần này bao gồmTạo chương trình huấn luyện trên ShopBase Creator
Chỉnh sửa thông tin chung cho chương trình huấn luyện trên ShopBase Creator
Thiết lập biểu mẫu lịch hẹn cho chương trình huấn luyện trên ShopBase Creator

Bài viết liên quanTổng quan về khóa học trực tuyến trên ShopBase Creator
Tổng quan về tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator

Cập nhật vào: 28/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!