Bài viết về: Thanh toán & Bán thêm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tối ưu lợi nhuận đơn hàng bằng ưu đãi bán thêm trên ShopBase Creator

Ưu đãi bán thêm trên ShopBase Creator là sự kết hợp giữa các bước upsell (bán thêm) và downsell (bán giảm) giúp tăng lợi nhuận đơn hàng của bạn. Mỗi bước trong phễu bán thêm (upsell funnel) sẽ có các trang bán hàng riêng, với mỗi trang đại diện cho 1 sản phẩm trong ưu đãi bán thêm của bạn. Sau khi hoàn tất đơn hàng của sản phẩm đích, khách hàng của bạn sẽ được điều hướng sang các trang ưu đãi bán thêm này. Họ có thể đồng ý hoặc từ chối nhận các ưu đãi tùy theo ý muốn.


Với ShopBase Creator, bạn có thể dễ dàng thiết lập các bước upsell (bán thêm) và downsell (bán giảm), đồng thời tùy chỉnh thiết kế của từng trang ưu đãi sao cho phù hợp với trang web của bạn.

Trong bài viết nàyA. Hiểu về cấu trúc phễu ưu đãi bán thêm
B. Thiết lập phễu ưu đãi bán thêm
C. Tùy chỉnh thiết kế trang ưu đãi

A. Hiểu về cấu trúc phễu ưu đãi bán thêmMột phễu bán thêm bao gồm các cặp ưu đãi bán thêm và bán giảm. Bạn có thể thêm tới 10 cặp ưu đãi bán thêm/bán giảm cho 1 sản phẩm trên trang web của mình.

Mỗi ưu đã bán thêm và bán giảm sẽ có trang bán hàng riêng, hay còn gọi là trang ưu đãi (offer page).


Khi trang ưu đãi được hiển thị cho khách hàng của bạn, họ có thể chọn để đồng ý hoặc từ chối nhận ưu đãi tùy theo ý muốn. Khi khách hàng đồng ý nhận ưu đãi, họ có thể mua sản phẩm đó ngay lập tức mà không phải nhập lại thông tin thanh toán. Cả sản phẩm đích và sản phẩm bán thêm sẽ được tính vào chung 1 đơn hàng trên trang quản trị ShopBase Creator, nhưng các giao dịch khác nhau cho các sản phẩm này sẽ được xử lý trên cổng thanh toán.

Nếu khách hàng từ chối nhận ưu đãi bán thêm, họ sẽ được điều hướng tới trang ưu đãi bán giảm tương ứng.

Nếu khách hàng từ chối nhận ưu đãi bán giảm này, họ sẽ được điều hướng tới trang ưu đãi bán thêm tiếp theo trong phễu.


Nếu khách hàng chấp nhận ưu đãi bán giảm này, họ cũng sẽ được điều hướng tới trang ưu đãi bán thêm tiếp theo trong phễu.


Nếu khách hàng đồng ý nhận ưu đãi bán thêm, họ sẽ được điều hướng tới các trang ưu đãi bán thêm tiếp theo trong phễu. Tại đây, họ có thể đồng ý hoặc từ chối nhận các ưu đãi tùy theo ý muốn. Nếu không còn ưu đãi bán thêm nào, họ sẽ được chuyển hướng tới trang Thank you để truy cập và sử dụng sản phẩm.


Khách hàng không thể phá vỡ phễu chuyển đổi, trừ khi các điều kiện sau được đáp ứng:

Phễu ưu đãi kết thúc khi khách hàng từ chối nhận ưu đãi bán thêm và không còn ưu đãi bán giảm nào được thiết lập cho ưu đãi bán thêm hiện tại.
Khách hàng đi đến cuối phễu và không còn ưu đãi bán thêm nào được thiết lập cho phễu này,
Khách hàng đóng cửa sổ/trình duyệt hiện tại.

Các ưu đãi bán thêm sẽ không hiển thị nếu khách hàng chọn lựa chọn miễn phí thanh toán vì không có thông tin thanh toán nào được cung cấp để đồng ý nhận ưu đãi bán thêm.
Hiện tại, ưu đãi bán thêm chưa khả dụng cho phương thức thanh toán PayPal.

B. Thiết lập phễu ưu đãi bán thêmTừ trang quản trị ShopBase Creator, đi tới Products và nhấp và sản phẩm bạn muốn thiết lập ưu đãi bán thêm.


Đi tới tab Checkout.


Trong mục Upsell, nhấp vào Add your first upsell.


Trong hộp thoại Select product, tìm và chọn sản phẩm cho ưu đãi bán thêm của bạn. Tất cả các sản phẩm trên trang web của bạn, bao gồm các sản phẩm đã đăng tải và đang tạm ẩn, đều được hiển thị ở đây trong trường hợp bạn muốn tạo ưu đãi cho các sản phẩm mà không cần đăng tải trên trang web của bạn. Sau đó, nhấp vào Save.


Để thêm 1 ưu đãi bán giảm đi kèm với ưu đãi bán thêm của bạn, nhấp vào Select product bên cạnh mục Downsell offer. Sau đó, chọn sản phẩm trong hộp thoại.


Để thêm các ưu đãi bán thêm và bán giảm, nhấp vào Add new upsell.


Khi đã hoàn thành thêm các ưu đãi vào phễu của bạn, nhấp Save.

Theo mặc định, các ưu đãi sẽ có trạng thái Inactive khi mới tạo. Để hiển thị các ưu đãi này trên trang web của bạn, nhấp Activate offer để kích hoạt ưu đãi.


Sau đó, bạn sẽ cần phải thiết kế các trang ưu đãi cho các sản phẩm bán thêm và bán giảm này. Bắt đầu bằng cách nhấp vào nút Design offer.


Sau đó, bạn có thể chọn 1 template từ các thư viện có sẵn để bắt đầu thiết kế trang ưu đãi của bạn. Bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây để xem hướng dẫn chi tiết về thư viện và template trên ShopBase Creator:

Hướng dẫn sử dụng thư viện trên ShopBase Creator.
Chọn và tùy chỉnh các template trang bằng Website Builder.


Template mà bạn chọn cho ưu đãi bán thêm đầu tiên sẽ được áp dụng tự động cho tất cả các ưu đãi còn lại của chung 1 sản phẩm đích. Bạn có thể nhấp vào Design offer để tùy chỉnh thiết kế của từng ưu đãi nếu cần.

C. Tùy chỉnh thiết kế trang ưu đãiSau khi nhấp vào nút Design offer, bạn sẽ được điều hướng tới Website Builder. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh thiết kế của trang ưu đãi theo ý muốn. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm chi tiết về cách thiết kế trang web bằng Website Builder.

Một yếu tố quan trọng của trang ưu đãi là block Accept offer (Đồng ý nhận ưu đãi), vị trí mà khách hàng có thể chọn để đồng ý hoặc từ chối nhận ưu đãi. Block này bắt buộc phải có ở trên trang ưu đãi và không xóa đi được.

Tại tab Styles:

Trong mục Reject offer, bạn có thể tùy chỉnh màu của chữ Reject offer (từ chối nhận ưu đãi) bằng cách chọn màu trong bảng màu, hoặc 1 màu tùy chọn.
Bạn có thể tùy chỉnh tất cả các thiết lập giao diện block tiêu chuẩn, ví dụ như chiều rộng, hình nền, đường viền, góc bo tròn, bóng, phần đệm, và lề, tương tự như cách bạn có thể tùy chỉnh bất kỳ block nào khác trên trang web.
Thiết kế của nút Accept offer (đồng ý nhận ưu đãi) sẽ đồng bộ với thiết kế của nút Primary (Chính) mà bạn đã thiết lập trong mục Site/Page style của Styling settings.
Phông chữ của đoạn Reject offer (từ chối nhận ưu đãi) sẽ đồng bộ với phông chữ của Paragraph 2 (Đoạn văn bản 2) được thiết lập tại mục Site/Page style của Styling settings.


Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về thiết lập giao diện trên Website Builder.

Tại tab Settings:

Trong mục Accept offer, bạn có thể tùy chỉnh nội dung của đoạn văn đồng ý nhận ưu đãi hiển thị trên trang ưu đãi.
Trong mục Reject offer, bạn có thể tùy chỉnh nội dung của đoạn văn từ chối nhận ưu đãi hiển thị trên trang ưu đãi.


Sau khi hoàn thiện thiết kế trang ưu đãi của bạn, vui lòng nhấn vào nút Save.

Bài viết liên quanThiết lập quá trình thanh toán trên ShopBase Creator
Hiểu về quá trình thanh toán của khách hàng trên ShopBase Creator

Cập nhật vào: 06/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!