Bài viết này cũng có sẵn trong:
Mailchimp là một nền tảng tiếp thị giúp bạn quản lý và liên lạc với đối tác, khách hàng và các bộ phận khác. Mailchimp tập trung vào các phương pháp quản lý liên lạc hiệu quả, các chiến dịch được thiết kế bắt mắt và công cụ phân tích dữ liệu tối ưu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp Mailchimp vào cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫn

Truy cập vào trang web của Mailchimp, đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản hiện có của bạn.

Trong trang quản trị Mailchimp, nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn và chọn Account.


Nhấp vào Extras > API keys.


Đi tới mục Your API keys và chọn Create A Key. Sau đó, Mailchimp sẽ tự động tạo một API Key mới cho bạn.


Sao chép API key.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Marketing emails và chọn Mailchimp.


Dán API Key đã sao chép tại bước 5 vào trường Mailchimp API Key, sau đó nhấp vào Save changes.


Danh sách khách hàng trong tài khoản Mailchimp của bạn sẽ được hiển thị tại đây. Chọn khách hàng mà bạn muốn đồng bộ thông tin và hành vi của khách hàng rồi nhấp vào Start syncing.


Khi trạng thái của bạn chuyển sang Tracking synced, thông tin và hành vi của khách hàng đã được đồng bộ với khách hàng Mailchimp đã chọn.


Khi nhấp vào Start syncing, tất cả dữ liệu khách hàng của cửa hàng sẽ được đồng bộ với Mailchimp dưới dạng thông tin liên hệ.
Nhấp vào Send sample events to your Mailchimp account nếu bạn muốn kiểm tra dữ liệu theo dõi được đồng bộ với Mailchimp, hoặc cần một số dữ liệu theo dõi có sẵn để bắt đầu kích hoạt email của bạn. Sau đó, ShopBase sẽ tự động sử dụng email khách hàng của cửa hàng để tạo địa chỉ liên hệ mới cho đối tượng đã chọn, và một mẫu sự kiện được liên kết với địa chỉ liên hệ sẽ được gửi đến tài khoản Mailchimp của bạn.Bài viết liên quan

Tổng quan về Mailchimp
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!