Bài viết về: Mailchimp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tích hợp Mailchimp vào cửa hàng của bạn

Mailchimp là một nền tảng tiếp thị giúp bạn quản lý và liên lạc với đối tác, khách hàng và các bên liên quan. Mailchimp tập trung vào các phương pháp quản lý liên lạc hiệu quả, các chiến dịch được thiết kế bắt mắt và công cụ phân tích dữ liệu tối ưu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp Mailchimp vào cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫnTruy cập vào trang web của Mailchimp, đăng ký hoặc đăng nhập bằng tài khoản hiện có của bạn.

Trong trang quản trị Mailchimp, nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn và chọn Account.


Nhấp vào Extras > API keys.


Đi tới mục Your API keys và chọn Create A Key. Sau đó, Mailchimp sẽ tự động tạo một API Key mới cho bạn.


Sao chép API key.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Marketing & Sales > Marketing emails và chọn Mailchimp.


Dán API Key đã sao chép tại bước 5 vào trường Mailchimp API Key, sau đó nhấp vào Save changes để lưu thay đổi.


Danh sách khách hàng trong tài khoản Mailchimp sẽ được hiển thị tại đây. Chọn khách hàng mà bạn muốn đồng bộ dữ liệu và nhấp vào Connect.


Sau đó, dữ liệu của bạn sẽ được đồng bộ với khách hàng đã chọn, bao gồm:

Customers: Được đồng bộ dưới dạng địa chỉ liên hệ của khách hàng đã chọn.
Customer behaviors: Được đồng bộ dưới dạng hành vi của khách hàng.
Products: Chỉ những sản phẩm hợp lệ (sản phẩm có sẵn, chứa hình ảnh) mới được đồng bộ.
Carts: Giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm không hợp lệ sẽ không được đồng bộ.
Orders: Đơn hàng có ít nhất 1 sản phẩm không hợp lệ sẽ không được đồng bộ.
Discount: Chỉ các khuyến mãi hợp lệ (khuyến mãi đang hoạt động hoặc được lên lịch) mới được đồng bộ.


Để cung cấp cho bạn một số dữ liệu sự kiện có sẵn để bắt đầu thiết lập các chiến dịch và hành trình khách hàng, ShopBase sẽ tự động sử dụng email khách hàng của cửa hàng để tạo địa chỉ liên hệ mới trên Mailchimp, sau đó, một mẫu sự kiện được liên kết với địa chỉ liên hệ sẽ được gửi đến tài khoản của bạn.

Bài viết liên quanTổng quan về Mailchimp

Cập nhật vào: 09/06/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!