Bài viết về: Print Hub
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập thanh toán với Print Hub

Để thực hiện việc xử lý đơn hàng với các đối tác in ấn của Print Hub, bạn cần kích hoạt phương thức thanh toán của mình với Print Hub để ứng dụng này có thể tự động thanh toán và xử lý đơn đặt hàng cho cửa hàng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn bạn thiết lập thanh toán với Print Hub để giúp công việc xử lý đơn hàng của cửa hàng hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất có thể.

Nội dung chính bài viếtA. Xem lịch sử thanh toán của Print Hub
B. Kích hoạt phương thức thanh toán tự động của Print Hub
C. Thanh toán thủ công các đơn hàng Print Hub

A. Xem lịch sử thanh toán của Print HubTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Print Hub > Payments.

Tại mục Payment history, bạn có thể xem danh sách các khoản thanh toán thành công và không thành công.


Trong đó:

Outstanding Balance: tổng số tiền của các khoản thanh toán không thành công và đang chờ xử lý.
Next Payment: tổng số lượng đơn đặt hàng chưa thanh toán sau quá trình đặt hàng.

Ở bảng All payments:

DETAILS: số lượng đơn đặt hàng được bao gồm trong khoản thanh toán này.
AMOUNT: số tiền bạn đã trả cho các đơn đặt hàng này.
CREATED: ngày thanh toán được tạo.
STATUS: trạng thái thanh toán có thể là Pending (chưa thanh toán) hoặc Paid (đã thanh toán).

B. Kích hoạt phương thức thanh toán tự động của Print HubTất cả các đơn đặt hàng của Print Hub sẽ được trừ vào số dư tài khoản ShopBase Balance. Ứng dụng Print Hub chỉ tính chi phí đặt hàng (bao gồm chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí vận chuyển và thuế - nếu có) khi bạn có đơn đặt hàng mới và số tiền này sẽ được khấu trừ vào tổng số dư hiện có trong tài khoản ShopBase Balance của bạn (Total Current Available).

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm về tài khoản ShopBase Balance và cách nạp tiền vào tài khoản ShopBase Balance.

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin về các loại chi phí của các sản phẩm được xử lý bằng Print Hub.

Khi số dư của bạn không đủ, tiền sẽ tự động được nạp vào thẻ của bạn và tiếp tục quá trình thanh toán. Trong trường hợp thẻ của bạn không đủ số tiền này, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động nạp tiền 3 lần và mỗi lần có 3 ngày để bạn cập nhật thẻ. Các đơn đặt hàng mới ngay sau đó sẽ được tạo dưới dạng thanh toán tiếp theo (Next payment) ở trong mục Payment history (xem phần B để biết thêm chi tiết về mục này) và sẽ được tạm dừng cho đến khi các đơn đặt hàng không thành công được tính phí thành công.

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Print Hub >> Payments.

Nhấp vào nút Activate trong mục Payment method để kích hoạt phương thức thanh toán ShopBase Balance cho Print Hub.C. Thanh toán thủ công các đơn hàng Print HubTừ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps > Print Hub > Payments.

Đánh dấu tích chọn đơn chưa thanh toán (có trạng thái Pending) và chọn Pay now.Các bài viết liên quanHiểu về chi phí sản phẩm của Print Hub
Hiểu các trạng thái đơn đặt hàng của Print Hub
Hiểu chính sách giao hàng của Print Hub
Tạo chiến dịch mới với ShopBase (Print Hub) & PrintBase
Xử lý đơn hàng với Print Hub

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!