Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trong một số trường hợp, bạn có thể thiết lập miền riêng cho cổng thanh toán của mình thay vì sử dụng miền chính của cửa hàng. Do đó, ShopBase đã giới thiệu tính năng tên miền trung gian mới, cho phép bạn sử dụng tên miền khác để ẩn tên miền chính của cửa hàng khỏi cổng thanh toán. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập và sử dụng tính năng này.

Trong bài viết này

A. Thiết lập tên miền trung gian
B. Các câu hỏi thường gặp

A. Thiết lập tên miền trung gian

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment providers.


Trong mục Card shield for your payment gateway, nhấp vào Add a domain để lựa chọn tên miền trung gian.


Trong hộp thoại, nhấp vào menu thả xuống Domain để chọn tên miền của bạn. Tên miền này cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

Tên miền này đang được kết nối với cửa hàng ShopBase mà bạn đang đăng nhập.
Tên miền không phải là tên miền chính (primary domain) hiện tại của bạn.


Nhấp vào nút Save. Tại trang Payment providers, tên miền trung gian được thiết lập thành công sẽ có trạng thái Active. Sau khi tên miền trung gian được thiết lập, tên miền chính (primary domain) của bạn sẽ bị ẩn khỏi cổng thanh toán và được thay thế bằng tên miền trung gian.


Tại 1 thời điểm, bạn chỉ có thể kích hoạt 1 tên miền làm tên miền trung gian.
Nếu không có tên miền nào trong cửa hàng của bạn đáp ứng được các điều kiện tên để làm tên miền trung gian, bạn có thể nhấp vào Connect to your domain để kết nối một tên miền bổ sung vào cửa hàng của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách thêm tên miền vào cửa hàng của bạn.


B. Các câu hỏi thường gặp

Cửa hàng cần có ít nhất bao nhiêu tên miền để có thể sử dụng tính năng này?

Một cửa hàng cần có ít nhất 2 tên miền được kết nối, bao gồm 1 tên miền chính (primary domain), và 1 tên miền bổ sung được thiết lập làm tên miền trung gian.

Tên miền trung gian có cần phải là tên miền do ShopBase quản lý (tên miền mua trực tiếp từ ShopBase) hay không?

Không cần, bạn có thể mua tên miền trung gian từ bất cứ nhà cung cấp nào, miễn là tên miền này được kết nối vào cửa hàng ShopBase mà bạn muốn thiết lập tên miền trung gian.

Tên miền trung gian có bị chuyển hướng đến tên miền chính không?

Không, tên miền trung gian sẽ không bị chuyển hướng đến tên miền chính.

Sau khi thiết lập tính năng này thì đơn hàng trên cổng thanh toán sẽ ghi nhận thông tin tên miền trung gian hay tên miền chính của cửa hàng?

Đơn hàng trên cổng thanh toán chỉ ghi nhận thông tin về tên miền trung gian.

Một tên miền có thể vừa dùng là tên miền chính của 1 cửa hàng ShopBase (cửa hàng 1), vừa dùng là tên miền trung gian gửi lên cổng thanh toán của 1 store ShopBase khác (cửa hàng 2) hay không?

Trong trường hợp này, bạn nên thiết lập một tên miền phụ (sub-domain) làm tên miền trung gian cho cửa hàng 2. Ví dụ, nếu cửa hàng 1 có tên miền chính dưới dạng www.paymentdomain.com, bạn có thể thiết lập tên miền dưới dạng pay.paymentdomain.com (trong đó pay là tên miền phụ của tên miền www.paymentdomain.com. Bạn có thể sử dụng một từ khóa khác cho tên miền phụ này) làm tên miền trung gian của cửa hàng 2.

Nếu tôi có nhiều cửa hàng khác nhau (mỗi cửa hàng có một tên miền chính khác nhau) cùng dùng chung cổng thanh toán PayPal, thì 1 tên miền trung gian có thể được sử dụng chung cho các cửa hàng này không?

Bạn không thể sử dụng 1 tên miền trung gian cho nhiều cửa hàng cùng lúc. Tuy nhiên, bạn có thể thiết lập nhiều tên miền phụ (sub-domain), ví dụ pay1.paymentdomain.com, pay2.paymentdomain.com, v.v. cho từng cửa hàng của bạn. Cổng thanh toán PayPal của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi thiết lập này.

Bài viết liên quan

Thêm tên miền có sẵn vào cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!