Bài viết này cũng có sẵn trong:
3-D Secure là một giao thức dựa trên XML được thiết kế để trở thành lớp bảo mật bổ sung cho các giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trực tuyến. 3-D Secure có thể được yêu cầu bởi một số người mua. Dưới đây là hướng dẫn để thiết lập 3-D Secure trên cổng PayPal Pro của bạn.

Bạn chỉ có thể kết nối với các cổng thanh toán khi bạn đã lựa chọn 1 gói đăng ký sử dụng hàng tháng. Nếu không, sẽ có một lời nhắn cảnh báo như sau:Các bước hướng dẫn

A. Thiết lập tài khoản Cardinal

B. Nhận các thông tin đăng nhập

C. Kích hoạt PayPal Pro với 3-D Secure


A. Thiết lập tài khoản Cardinal

Để kích hoạt 3-D Secure trên cổng PayPal Pro của bạn, bạn phải có tài khoản Cardinal.
Truy cập liên kết hoặc truy cập ShopBase store admin >> Settings >> Payment Providers >> Click to Cardinal account. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một mẫu đăng ký.
Điền Business Information của bạn để nhận tài khoản.

Trên phần Shopping Cart, bạn phải chọn Custom Built Cart:Gửi đăng ký.

B. Nhận các thông tin đăng nhập

Sau khi tài khoản của bạn được chấp thuận, PayPal sẽ gửi cho bạn một email với tất cả thông tin đăng nhập qua email. Kiểm tra ở Step 4:


Nếu bạn chỉ sử dụng PayPal Pro trên chế độ thử nghiệm, hãy chọn Test credentials. Nếu không, chọn Production credentials để sử dụng cho mua hàng thật.

C. Kích hoạt PayPal Pro với 3-D Secure

Truy cập ShopBase store admin >> Settings >> Payment ProvidersChọn Choose third-party provider trong mục Accept credit cards


Tại trang Third-party payment providers, nhấn chọnnhấn chọn Paypal Pro


Nhập thông tin người bán của bạn từ bước B ở trên >> Add account.


Note:

Sử dụng Test mode nếu bạn chỉ muốn kiểm tra cửa hàng. Bạn có thể bật bảo mật 3D cho cổng thanh toán này


Tại 3D secure payment, nhập thông tin xác thực API bạn nhận được từ bước B. Bạn sẽ cần: API Key, API ID và Org Unit ID.


Nhấp vào Add account để hoàn tất.

Phía trên là tất cả các bước để bạn tiếp nhận các giao dịch mua hàng của khách hàng thông qua PayPal Pro với 3-D Secure.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!