Bài viết này cũng có sẵn trong:
3-D Secure là một giao thức dựa trên XML được thiết kế để trở thành lớp bảo mật bổ sung cho các giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trực tuyến. 3-D Secure có thể được yêu cầu bởi một số người mua. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập 3-D Secure trên cổng PayPal Pro của bạn.

Nội dung bài viết

A. Thiết lập tài khoản Cardinal
B. Nhận các thông tin đăng nhập
C. Kích hoạt PayPal Pro với 3-D Secure

A. Thiết lập tài khoản Cardinal

Để kích hoạt 3-D Secure trên cổng PayPal Pro của bạn, bạn phải có tài khoản Cardinal.

Truy cập liên kết để đăng ký tài khoản Cardinal.
Điền thông tin của bạn để nhận tài khoản.

Trên phần Shopping Cart, bạn cần chọn Custom Built Cart:Gửi đăng ký.

B. Nhận các thông tin đăng nhập

Sau khi tài khoản của bạn được chấp thuận, PayPal sẽ gửi cho bạn một email với tất cả thông tin đăng nhập qua email. Vui lòng kiểm tra tại Step 4:


Nếu bạn chỉ sử dụng PayPal Pro trên chế độ thử nghiệm, vui lòng chọn Test credentials. Nếu không, chọn Production credentials để sử dụng cho mua hàng thực tế.

C. Kích hoạt PayPal Pro với 3-D Secure

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment Providers.


Chọn Choose third-party provider trong mục Accept credit cards.


Tại trang Third-party payment providers, chọn PayPal Pro.


Nhập thông tin người bán của bạn từ bước B phía trên.Sử dụng Test mode nếu bạn chỉ muốn kiểm tra cửa hàng. Bạn có thể bật bảo mật 3D cho cổng thanh toán này.


Tại 3D secure payment, nhập thông tin xác thực API bạn nhận được từ bước B. Bạn sẽ cần: API Key, API ID và Org Unit ID.


Nhấp vào Add account để hoàn tất.

Đó là tất cả các bước để bạn tiếp nhận các giao dịch mua hàng của khách hàng thông qua PayPal Pro với 3-D Secure.

Bạn chỉ có thể kết nối với các cổng thanh toán khi bạn đã lựa chọn 1 gói đăng ký.

Bài viết liên quan

Tổng quan về Cài đặt
Tổng quan về các phương thức thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!