Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập PayPal Pro với bảo mật 3-D

3-D Secure là một giao thức dựa trên XML được thiết kế để trở thành lớp bảo mật bổ sung cho các giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trực tuyến. 3-D Secure có thể được yêu cầu bởi một số người mua. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập 3-D Secure trên cổng PayPal Pro của bạn.

Nội dung bài viếtA. Thiết lập tài khoản Cardinal
B. Nhận các thông tin đăng nhập
C. Kích hoạt PayPal Pro với 3-D Secure

A. Thiết lập tài khoản CardinalĐể kích hoạt 3-D Secure trên cổng PayPal Pro của bạn, bạn phải có tài khoản Cardinal.

Truy cập liên kết để đăng ký tài khoản Cardinal.
Điền thông tin của bạn để nhận tài khoản.

Trên phần Shopping Cart, bạn cần chọn Custom Built Cart:Gửi đăng ký.

B. Nhận các thông tin đăng nhậpSau khi tài khoản của bạn được chấp thuận, PayPal sẽ gửi cho bạn một email với tất cả thông tin đăng nhập qua email. Vui lòng kiểm tra tại Step 4:


Nếu bạn chỉ sử dụng PayPal Pro trên chế độ thử nghiệm, vui lòng chọn Test credentials. Nếu không, chọn Production credentials để sử dụng cho mua hàng thực tế.

C. Kích hoạt PayPal Pro với 3-D SecureTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment Providers).


Chọn Chọn nhà cung cấp bên thứ ba (Choose third-party provider) trong mục Chấp nhận thẻ tín dụng (Accept credit cards).


Tại trang Nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba (Third-party payment providers), chọn PayPal Pro.


Nhập thông tin người bán của bạn từ bước B phía trên.


Sử dụng Test mode nếu bạn chỉ muốn kiểm tra cửa hàng. Bạn có thể bật bảo mật 3D cho cổng thanh toán này.


Tại Thanh toán an toàn 3D (3D secure payment), nhập thông tin xác thực API bạn nhận được từ bước B. Bạn sẽ cần: Khóa API (API Key), ID API (API ID) và Mã ID đơn vị tổ chức (Org Unit ID).


Nhấp vào Thêm tài khoản (Add account) để hoàn tất.

Đó là tất cả các bước để bạn tiếp nhận các giao dịch mua hàng của khách hàng thông qua PayPal Pro với 3-D Secure.

Bạn chỉ có thể kết nối với các cổng thanh toán khi bạn đã lựa chọn 1 gói đăng ký.

Bài viết liên quanTổng quan về Cài đặt
Tổng quan về các phương thức thanh toán

Cập nhật vào: 08/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!