Bài viết này cũng có sẵn trong:
Mã theo dõi chuyển đổi là những đoạn mã code được gắn với trang website để ghi nhận thông tin khách hàng mua hàng trên website. Bạn có thể tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của bạn trên các kênh khác nhau bằng cách chèn mã theo dõi trên trang cảm ơn (trang thank you) của cửa hàng. Có nhiều cách cài đặt mã theo dõi trên trang cảm ơn của bạn. Đối với mã theo dõi do bên thứ ba cung cấp, nó sẽ được sử dụng như một tập lệnh bổ sung trong trang quản trị viên ShopBase của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm mã theo dõi chuyển đổi vào trang cảm ơn trên cửa hàng của mình.

Nội dung chính bài viết

A. Cài đặt mã theo dõi
B. Các loại mã theo dõi

Lưu ý:

Đây là phần hướng dẫn nâng cao, nếu bạn chưa quen với việc tiến hành viết mã và giải quyết các xung đột tiềm ẩn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua ô Live Chat để được hỗ trợ tốt hơn.

A. Cài đặt mã theo dõi

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store >> Preferences

Di chuột xuống phần Additional scripts, dán đoạn mã theo dõi dưới đây vào tab Head

<script>
window.sbsdk.ready(function() {
window.sbsdk.page.onContextUpdate(function(context) {
if (context.type === 'post_checkout') {
// Inject code tracking here
}
});
});
</script>Thay thế các đoạn mã theo dõi (do bên thứ ba cung cấp) trong phần // Inject code tracking here

Ấn Save để lưu.

B. Các loại mã theo dõi

Mã theo dõi Facebook Pixel

Để thiết lập Facebook Pixel, theo dõi thời điểm khách hàng truy cập thanh toán của bạn và hoàn tất mua hàng, hãy xem hướng dẫn này để biết thêm chi tiết.

Mã theo dõi Google Ads

Ngoài Facebook Pixel, bạn có thể sử dụng theo dõi chuyển đổi Google Analytics cho quá trình thanh toán của khách hàng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết cài đặt mã theo dõi chuyển đổi Google Ads với ShopBase.

Mã theo dõi Twitter

Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách thêm mã theo dõi chuyển đổi của Twitter vào cửa hàng ShopBase.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!