Bài viết về: Tạo sản phẩm kỹ thuật số
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator

Các sản phẩm tệp tải xuống kỹ thuật số (Digital download products) sẽ giúp bạn tạo các tệp PDF, sách điện tử (eBook), biểu mẫu, tệp tin bảng tính (workbook), hoặc tệp tin âm thanh, v.v. cho khách hàng trực tuyến của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase Creator, đi tới Products và nhấp vào Add product.


Trong mục General information, bạn có thể nhập tên của khóa học và tùy chỉnh liên kết URL.

Trong mục Title: Bạn có thể nhập tên cho tệp tải xuống kỹ thuật số của bạn. Tên tệp này có thể có tối đa 255 ký tự.


Trong mục URL and handle: Theo mặc định, liên kết URL sẽ được tạo tự động dựa theo tên sản phẩm của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh liên kết URL này nếu cần để giúp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và cải thiện thứ hạng tìm kiếm sản phẩm.


Trong mục Product type, chọn Digital download để tạo tệp tải xuống kỹ thuật số mới.


Bạn không thể thay đổi loại sản phẩm sau khi tạo.
Khi hoàn thành, nhấp Add product.


Sản phẩm của bạn sẽ có trạng thái Unpublished (chưa đăng tải) khi mới được khởi tạo. Bước tiếp theo, bạn cần thêm các thông tin chung vào tệp tải xuống kỹ thuật số của mình để các thành viên trên có cái nhìn tổng quan hơn về sản phẩm của bạn!

Bài viết liên quanTổng quan về tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator
Chỉnh sửa thông tin chung cho tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator
Thiết lập nội dung tệp tải xuống kỹ thuật số trên ShopBase Creator

Cập nhật vào: 28/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!