Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản PayPal Business từ trang quản trị ShopBase.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment providers.


Trong trang Payment providers, tìm mục PayPal và chọn Sign up with PayPal.


Sau đó, nhấp vào Sign in/Sign up with PayPal.


Tại trang tạo tài khoản PayPal Business, nhập email của bạn trong mục Email để đăng nhập hoặc đăng ký. Sau đó, chọn quốc gia đăng ký kinh doanh của bạn. Trong trường hợp bạn không đăng ký kinh doanh theo diện công ty mà đăng ký theo diện cá nhân, vui lòng nhập địa chỉ của bạn. Nhấp Next để tiếp tục.


Trong trường hợp bạn đã có tài khoản PayPal, vui lòng nhập mật khẩu vào trường Password sau đó nhấp vào Log In. Bạn sẽ được chuyển đến bước số 8.


Trong trường hợp bạn đăng ký tài khoản mới, vui lòng nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu vào trang kế tiếp rồi tiếp tục bấm Next.


Điền thông tin về doanh nghiệp rồi nhấp Agree and Continue. Trong trường hợp bạn không đăng ký doanh nghiệp mà kinh doanh theo diện cá nhân, vui lòng nhập thông tin cá nhân để thay thế. Vui lòng lưu ý mục Primary currency là phần bạn chọn đơn vị tiền tệ mặc định cho tài khoản PayPal Business của mình.


Chọn loại hình doanh nghiệp bằng cách bấm vào menu thả xuống ở trang tiếp theo.


Sau đó, điền các thông tin tương ứng liên quan tới doanh nghiệp của bạn và chọn Next.Trong trường hợp bạn kinh doanh theo diện cá nhân nhưng chưa đăng ký theo diện công ty, bạn có thể chọn Individual/Sole Proprietorship.
Tiếp theo, cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho PayPal rồi nhấp Submit để hoàn tất quá trình đăng ký.


Sau đó, PayPal sẽ hiển thị thông báo về việc đăng ký/đăng nhập tài khoản thành công.


Sau khi bạn vào hòm thư bạn đăng ký tài khoản PayPal để xác nhận email PayPal gửi về, truy cập lại trang quản lý Payment providers của cửa hàng ShopBase, bạn sẽ thấy tài khoản PayPal bạn vừa đăng ký đã kết nối với cửa hàng.Bài viết liên quan

Tổng quan về các phương thức thanh toán
Kết nối PayPal làm cổng thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!