Bài viết này cũng có sẵn trong:
Feed sản phẩm trên Klaviyo sẽ lấy sản phẩm theo template có sẵn. Nếu bạn không quen thuộc với feed của Klaviyo, vui lòng tham khảo bài viết sau trước khi thiết lập trên ShopBase.

Tuy có thể dùng chung link Feed trên ShopBase để chạy Facebook & Google Ads, bạn sẽ cần đường link khác cho feed sản phẩm Klaviyo bằng cách dưới đây.


Bước thực hiện

A. Thêm Klaviyo Public API Key

B. Tạo Product Feed cho Klaviyo

C. Lưu ý


A. Thêm Klaviyo Public API Key

Trước khi cấu hình, hãy đảm bảo bạn đã có tài khoản Klaviyo. Nếu chưa, bạn có thể tạo tài khoản mới tại đây

Tại trang store admin >> Online Stores
Trong phần Preferences, click Klaviyo Public API Key
Điền Public API Key trong tài khoản Klaviyo tại đâyClick tại đây nếu bạn chưa có Public API Key.

B. Tạo Product Feed cho Klaviyo

Sau khi API Key đã được thêm vào Preferences trong admin của bạn, tất cả các sản phẩm đang và sẽ có trên store bạn sẽ được tạo feed cho Klaviyo feed như ảnh dưới:Click Create Klaviyo feeds now và đợi trong một vài phút.

Refresh the page và bạn sẽ thấy đường link feed cho Klaviyo như dưới đâyBạn bổ sung link này lên Klaviyo để tạo các đề xuất sản phẩm trong email quảng cáo.

C. Lưu ý

Do quy định từ Klaviyo, mỗi link feed chỉ có tối đa 25000 sản phẩm. Vì vậy, nếu feed của bạn nhiều hơn mức này, ShopBase sẽ tạo hơn 1 link cho bạn.
Feed này chỉ cập nhật 1 lần/ngày vào 0 giờ UTC và không tự động cập nhật như feed cho Google và Facebook.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!