Bài viết này cũng có sẵn trong:
Klaviyo là một nền tảng tiếp thị qua email được các doanh nghiệp thương mại điện tử thường xuyên sử dụng vì có tính năng tự động hóa tiếp thị qua email và SMS mạnh mẽ. Cũng giống như Facebook và Google, Klaviyo cung cấp tính năng quảng cáo sản phẩm qua email, SMS và để sử dụng tính năng này bạn cần thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên Klaviyo. Đối với nguồn cấp dữ liệu bạn tải lên Facebook & Google Merchant Center, bạn có thể sử dụng liên kết nguồn cấp dữ liệu sản phẩm được ShopBase tạo sẵn. Riêng đối với Klaviyo, bạn sẽ cần lấy liên kết nguồn cấp dữ liệu khác cho sản phẩm như được hướng dẫn trong bài viết này.

Lưu ý:

Trước khi có thể tạo nguồn cấp dữ liệu cho Klaviyo, vui lòng tích hợp Klaviyo vào cửa hàng của bạn theo hướng dẫn của bài viết này.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> Product feeds. Bấm vào một nguồn cấp dữ liệu mà bạn muốn tạo nguồn cấp dữ liệu cho Klaviyo.

Trong trang chi tiết nguồn cấp dữ liệu, bấm Create Klaviyo feeds now và đợi trong một vài phút.


Tải lại trang và bạn sẽ thấy đường dẫn liên kết nguồn cấp dữ liệu cho Klaviyo. Bấm nút sao chép liên kết nguồn cấp dữ liệu sản phẩm như hình dưới để dùng cho việc thêm sản phẩm vào chiến dịch email marketing bằng Klaviyo.


Lưu ý:

Do quy định từ Klaviyo, mỗi liên kết nguồn cấp dữ liệu chỉ có tối đa 25000 sản phẩm. Vì vậy, nếu nguồn cấp dữ liệu của bạn nhiều hơn mức này, ShopBase sẽ tạo hơn 1 liên kết cho bạn.
Khi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm được cập nhật, dữ liệu trong Klaviyo cũng sẽ được đồng bộ tương ứng.

Các bài viết liên quan

Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
Thêm hoặc ghi đè các thông tin của sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu
Chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu đã tạo trong trang quản trị ShopBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!