Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo chỉnh sửa hàng loạt cho các biến thể sản phẩm ShopBase và PlusBase của bạn

Trên ShopBase và PlusBase, giờ đây bạn có thể cập nhật biến thể sản phẩm của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng cách sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt được tích hợp sẵn của chúng tôi. Điều này giúp bạn linh hoạt thay đổi các biến thể của sản phẩm bất kỳ lúc nào.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase hoặc PlusBase, đi tới Dropship products > Tất cả sản phẩm (All products) và chọn sản phẩm với biến thể mà bạn muốn cập nhật.


Trong mục Variant options, nhấp vào Chỉnh sửa (Edit) bên cạnh biến thể mà bạn muốn chỉnh sửa.


Chỉnh sửa tên hoặc giá trị của biến thể tại các ô tương ứng. Tại đây, bạn cũng có thể chỉnh sửa tên các combo sản phẩm của PlusBase mà không phải tạo lại các combo này.


Nhấp vào Lưu (Save) để hoàn thành chỉnh sửa biến thể của bạn.

Nhấp vào Lưu thay đổi (Save changes) khi đã hoàn thành.

Các thay đổi sẽ được áp dụng cho tất cả các biến thể với giá trị tùy chọn đã được chỉnh sửa.
Tên mỗi giá trị cần phải khác nhau.
Đối với PlusBase, nếu bảng kích thước sản phẩm (Size chart) đã được thiết lập bởi đội ngũ PlusBase cho một sản phẩm, bạn sẽ không thể chỉnh sửa các biến thể Size để tránh ảnh hưởng đến quá trình xử lý đơn hàng.

Bài viết liên quanChỉnh sửa sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Quản lý các sản phẩm PlusBase trên cửa hàng
Thêm combo sản phẩm trên PlusBase

Cập nhật vào: 22/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!