Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tôi có thể nhận payout bằng cách nào?

Để nhận payout, bạn cần liên kết tài khoản Payoneer của bạn với tài khoản Balance. Sau khi liên kết, payout sẽ được chuyển qua Payoneer.

Tìm hiểu thêm về cách tạo tài khoản payout tại đây.

Thời gian payout là bao lâu?

Mỗi tài khoản Balance hiển thị 2 mục:

Available: Số tiền có thể được dùng để trả cho phí dịch vụ và payout.
Available soon: Số tiền thu được từ đơn hàng trên PrintBase, số tiền này sẽ chuyển trạng thái thành Available sau 3 ngày.

Với PrintBase, bạn có thể yêu cầu payout sau 3 ngày kể từ khi có đơn hàng.

Yêu cầu payout sẽ được xử lý trong khoảng từ 1-2 ngày làm việc. Sau khi yêu cầu được phê duyệt, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của bạn trong vòng 2-4 giờ. Lưu ý thời gian nhận được payout khác nhau tùy theo thời gian xử lý của từng ngân hàng.
Trong trường hợp yêu cầu payout bị từ chối, bạn cũng sẽ được thông báo nguyên nhân. Khi đó, trạng thái của yêu cầu sẽ tự động đổi thành Refused.

Mức lợi nhuận tối thiểu để yêu cầu payout là bao nhiêu?

ShopBase yêu cầu tối thiểu $50 lợi nhuận cho tất cả các yêu cầu payout.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!