This article is also available in:
Boost Facebook Chat là một ứng dụng hiện hành cho bất kỳ cửa hàng nào trên ShopBase.

Để cài đặt ứng dụng, vui lòng truy cập ShopBase App Store >> tìm kiếm Boost Facebook Chat và tải ứng dụng.

Trong khi cài đặt, bạn sẽ được cung cấp tất cả các thông tin cần thiết, cách ứng dụng này hoạt động, đường dây Hỗ trợ và Chính sách bảo mật để tham khảo.

Nếu bạn cần bất kỳ sự trợ giúp nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support@shopbase.com, chúng tôi có mặt bất cứ lúc nào bạn cần.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!