Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu đây là shop đầu tiên của bạn trên ShopBase, bạn cần đăng ký tài khoản ShopBase.
Để tạo thêm shop mới trên một tài khoản ShopBase sẵn có, bạn chỉ cần đăng nhập vào ShopBase. Sau đó, ở bước Select a shop, chọn Add a new shop để tạo shop mới trong tài khoản của mình.

Nếu bạn đã đăng nhập vào trang quản trị ShopBase, nhấp vào tên cửa hàng ở góc dưới bên trái > Chọn Select another shop > Add a new shop.

Sau khi bạn đã tạo xong shop, hãy tìm hiểu thêm về cách vận hành shop trên ShopBase.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!