Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trước khi kết nối, bạn phải có một tài khoản Payflow Pro Gateway, phải biết các thông tin đăng nhập API, tài khoản endpoint và tài khoản Sandbox của bạn. Kiểm tra bước A dưới đây để biết chi tiết.

Bạn chỉ có thể kết nối với các cổng thanh toán khi bạn đã lựa chọn 1 gói đăng ký sử dụng hàng tháng. Nếu không, sẽ có một lời nhắn cảnh báo như sau:Các bước hướng dẫn:

A. Thiết lập PayPal Pro Business Account và Sandbox Account

B. Nhận các thông tin đăng nhập
PayPal Manager Partner
PayPal Manager Vendor
PayPal Manager User
PayPal Manager Password

B. Nhận Client ID và Secret Key

C. Kích hoạt PayPal Pro làm phương thức thanh toán của bạn

D. Vô hiệu hóa tài khoản PayPal Pro của bạn

A. Thiết lập PayPal Pro Business Account và Sandbox Account

Nếu bạn không có PayPal Pro Business Account: Truy cập liên kết.Tạo một tài khoản Payflow Pro Gateway.Hoặc bạn có thể tạo tài khoản Test (Sandbox)B. Nhận Client ID và Secret Key

Bạn sẽ cần phải có PayPal Manager Partner, PayPal Manager Vendor, PayPal Manager User, PayPal Manager Password trên tài khoản PayPal của bạn cho các bước phía sau.

Hướng dẫn:

Đăng nhập https://manager.paypal.com/ bằng Account của bạn

Nhấn chọn Account Administration. Sau đó chọn Manage UsersNhấp vào Add User nếu bạn chưa có tài khoản. Nhấp vào tên người dùng để đăng nhập nếu bạn đã có tài khoảnTất cả thông tin bạn phải điền hoặc sao chép tại đây. Lưu lại để sử dụng tại bước CC.Kích hoạt PayPal Pro làm phương thức thanh toán của bạn

Truy cập ShopBase store admin >> Settings >> Payment Providers và nhấn chọn Paypal ProNhập thông tin người bán của bạn từ bước B ở trên.

Tại PayPal Manager Partner >> thêm thông tin Partner
Tại PayPal Manager Vendor >> thêm Merchant Login
Tại PayPal Manager User >> thêm User Login Name
Tại PayPal Manager Password >> thêm PayPal Manager Password.

Nhấp vào Activate.

Sử dụng Test mode nếu bạn chỉ muốn kiểm tra cửa hàng.Nếu bạn cũng muốn kích hoạt Bảo mật 3-D, hãy kiểm tra hướng dẫn tại đây.

Phía trên là tất cả các bước để bạn tiếp nhận các giao dịch mua hàng của khách hàng thông qua PayPal Pro.

D. Vô hiệu hóa tài khoản PayPal Pro của bạn

Sau khi kết nối tài khoản PayPal Pro của bạn với cửa hàng, bạn có thể hủy kích hoạt bất cứ lúc nào và vẫn có thể kích hoạt lại sau đó với các thông tin đăng nhập tương tự hoặc khác nhau.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!