Bài viết này cũng có sẵn trong:
Vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây để biết cách kết nối tài khoản PayPal Pro vào cửa hàng ShopBase của bạn.

Nội dung bài viết

A. Thiết lập tài khoản PayPal Pro Business và Sandbox
B. Nhận Client ID và Secret Key
C. Kết nối PayPal Pro làm cổng thanh toán
D. Ngắt kết nối tài khoản PayPal Pro

A. Thiết lập tài khoản PayPal Pro Business và Sandbox

Để tạo tài khoản PayPal Pro Business: Vui lòng truy cập liên kết, chọn I would like to create a new account.


Tạo một tài khoản Payflow Pro Gateway.


Hoặc bạn có thể tạo tài khoản Test (Sandbox) bằng cách chọn I do not have a Processor. Set up test account.B. Nhận Client ID và Secret Key

Bạn sẽ cần phải có PayPal Manager Partner, PayPal Manager Vendor, PayPal Manager User, PayPal Manager Password trên tài khoản PayPal của bạn cho các bước phía dưới.

Tại tài khoản PayPal Manager, nhấp chọn Account Administration > Manage Users.Nhấp vào Add User nếu bạn chưa có tài khoản. Nhấp vào tên người dùng để đăng nhập nếu đã có tài khoản.


Tất cả thông tin bạn phải điền hoặc sao chép tại đây. Vui lòng lưu lại để sử dụng trong phần C.C. Kết nối PayPal Pro làm cổng thanh toán

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment Providers.


Nhập vào Choose third-party provider trong mục Accept credit cards.


Trong trang Third-party payment providers, chọn PayPal Pro.


Nhập thông tin người bán hàng từ phần B phía trên.

Tại PayPal Manager Partner, nhập thông tin Partner.
Tại PayPal Manager Vendor, nhập Merchant Login.
Tại PayPal Manager User, nhập User Login Name.
Tại PayPal Manager Password, nhập PayPal Manager Password.Sử dụng Test mode nếu bạn chỉ muốn kiểm tra cổng thanh toán trên cửa hàng.


Nhấp vào Add account để hoàn tất.

Trước khi kết nối, bạn phải có một tài khoản PayPal Pro Gateway, phải biết các thông tin đăng nhập API, tài khoản endpoint và tài khoản Sandbox của bạn.
Bạn chỉ có thể kết nối với các cổng thanh toán khi bạn đã lựa chọn gói đăng ký dịch vụ của ShopBase.
Để đảm bảo tài khoản được bảo mật, ShopBase sẽ không gửi bất kỳ thông tin nào liên quan đến cửa hàng của bạn, bao gồm tên cửa hàng, tên miền cửa hàng, tên sản phẩm, v.v. đến các cổng thanh toán để tránh trường hợp tài khoản bị hạn chế.

D. Ngắt kết nối tài khoản PayPal Pro

Sau khi kết nối tài khoản PayPal Pro với cửa hàng, bạn có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào và vẫn có thể kết nối lại sau đó với các thông tin đăng nhập tương tự hoặc khác nhau.Bài viết liên quan

Tổng quan về các phương thức thanh toán
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!