Bài viết về: Về PrintBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng FBA

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xử lý các đơn hàng từ nền tảng Amazon cho các sản phẩm in ấn có trong Catalog của PrintBase (hay còn được gọi là đơn hàng FBA).

Trong bài viết nàyA. Nhập đơn hàng FBA bằng file Google sheets
B. Thanh toán cho đơn hàng FBA
C. Theo dõi đơn hàng FBA
D. Chi phí đơn hàng FBA
E. Thời gian xử lý và vận chuyển đơn hàng FBA

A. Nhập đơn hàng FBA bằng file Google SheetsXuất đơn hàng từ nền tảng Amazon.
Cập nhật dữ liệu PrintBase FBA Fulfill Template. Bạn phải điền các thông tin cần thiết vào cột Bắt buộc, còn cột Tuỳ chọn có thể để trống.
Order date (bắt buộc): Ngày gửi đơn hàng cho PrintBase.
Name (bắt buộc): Tên của đơn hàng.
Reference Id (tuỳ chọn): ID tham chiếu của đơn hàng.
Shop_user mail (bắt buộc): Email tài khoản ShopBase.
Product Id (bắt buộc): ID của sản phẩm được liệt kê tại đây mà bạn muốn đặt. Ví dụ, Unisex T-shirt là chính xác.
Lineitem Quantity (bắt buộc): Số lượng biến thể của sản phẩm.
Lineitem Sku (bắt buộc): SKU của sản phẩm.
Size (bắt buộc): Kích cỡ của sản phẩm bạn muốn đặt.
Color (bắt buộc): Màu của sản phẩm bạn muốn đặt. Bạn có thể tham khảo các màu được áp dụng cho từng sản phẩm. Ví dụ, bảng màu áo (2D).
Artwork Front Url (bắt buộc cho các sản phẩm in một mặt): Liên kết URL của thiết kế mặt trước sản phẩm (định dạng: JPG/PNG có thể tải về được hoặc liên kết ảnh Google Drive).
Artwork Back Url (bắt buộc cho các sản phẩm in hai mặt): Liên kết URL của thiết kế mặt sau sản phẩm (định dạng: JPG/PNG có thể tải về được hoặc liên kết ảnh Google Drive).
Mockup Front Url (bắt buộc): Liên kết URL của thiết kế giả lập mặt trước sản phẩm (định dạng: JPG/PNG có thể tải về được hoặc liên kết ảnh Google Drive).
Mockup Back Url (bắt buộc): Liên kết URL của thiết kế giả lập mặt sau sản phẩm (định dạng: JPG/PNG có thể tải về được hoặc liên kết ảnh Google Drive).
SKU barcodes (bắt buộc): Liên kết file các mã barcodes nhỏ đã xuất ra từ Amazon cho từng SKU.
Shipping label (bắt buộc): Liên kết file nhãn vận chuyển (shipping label) đã xuất ra từ Amazon.

Lưu ý rằng dòng/hàng đầu tiên của tệp CSV của bạn cần phải bao gồm các tiêu đề được mô tả phía trên và bạn cần điền đầy đủ các trường bắt buộc. Trình tự của các tiêu đề có thể được sắp xếp lại.
Tên đơn hàng trong trường Name không được đặt trùng nhau, các đơn hàng có tên giống nhau sẽ bị gộp thành một đơn hàng và giao đến cho một khách hàng. Trong trường hợp có một đơn hàng trên tệp CSV khác có cùng tên với đơn hàng có sẵn, đơn này sẽ bị xoá hoặc ghi đè lên đơn trùng.
Thiết kế (không kể mặt trước hay mặt sau) nên được thiết kế dưới hệ màu RGB để đạt được chất lượng tốt nhất khi xử lý đơn hàng.

B. Thanh toán cho đơn hàng FBASau khi hoàn thành việc nhập đơn hàng FBA vào file Google sheet, bạn cần gửi file đơn hàng cho PrintBase qua các kênh live chat hoặc email chúng tôi qua địa chỉ support@shopbase.com.
Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi PrintBase nhận được danh sách đơn hàng FBA, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn qua kênh live chat, email support@shopbase.com về số tiền bạn cần thanh toán và phương thức thanh toán cho các đơn hàng này. Sau khi bạn đã thanh toán và PrintBase xác nhận được khoản thanh toán này, PrintBase sẽ tiến hành xử lý các đơn hàng.

C. Theo dõi đơn hàng FBAThời gian xử lý đơn hàng được bắt đầu từ ngày làm việc mà các đơn hàng đã có đủ thông tin cần thiết và được thanh toán chi phí.
Sau khi đơn hàng được PrintBase xử lý, PrintBase sẽ cập nhật trạng thái của đơn hàng trong file gửi đơn là In processing.
Khi đơn hàng được vận chuyển sang kho Amazon và có mã theo dõi (tracking number), PrintBase sẽ trả tracking number của đơn hàng vào file gửi đơn để bạn có thể theo dõi tình trạng vận chuyển của đơn hàng.

D. Chi phí đơn hàng FBACác loại phí bạn cần thanh toán cho đơn hàng FBA bao gồm: Giá gốc của sản phẩm (base cost) và giá vận chuyển đơn hàng (shipping fee). Bạn có thể xem thông tin chi tiết tại đây:
Base cost
Shipping fee

E. Thời gian xử lý và vận chuyển đơn hàng FBATrung bình, hàng hoá được sản xuất trong vòng 5-7 ngày làm việc sau khi đơn hàng được thanh toán. Thời gian vận chuyển tiêu chuẩn là 5-10 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời gian sản xuất và vận chuyển cho mỗi sản phẩm có thể thay đổi tuỳ vào nhiều yếu tố.

Cập nhật vào: 10/05/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!