Bài viết về: Mailchimp
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về các sự kiện theo dõi của ShopBase trên Mailchimp

Mailchimp là một nền tảng tiếp thị được thiết kế và phát triển cho các doanh nghiệp sử dụng email để tiếp cận các thị trường mục tiêu của họ. Mailchimp giúp bạn quản lý danh sách gửi email, tạo các mẫu email tùy chỉnh, phát triển và tự động hóa toàn bộ chiến dịch tiếp thị. Sau khi thiết lập Mailchimp cho cửa hàng ShopBase, chúng tôi sẽ đồng bộ hóa dữ liệu của ShopBase về các thao tác của khách hàng trên trang web với Mailchimp. Bài viết này sẽ tổng hợp danh sách các dữ liệu đã được đồng bộ hóa.

Nội dung bài viếtA. ViewProduct (Xem sản phẩm)
B. AddToCart (Thêm vào giỏ hàng)
C. StartCheckout (Bắt đầu thanh toán)
D. PlaceOrder (Đặt hàng)
E. FulfillOrder (Xử lý đơn hàng)
F. CancelOrder (Hủy đơn hàng)
G. RefundOrder (Hoàn tiền đơn hàng)

A. ViewProduct (Xem sản phẩm)Dữ liệu của thao tác này sẽ được ghi lại khi khách hàng xem một sản phẩm bất kỳ trên cửa hàng ShopBase.

Dữ liệu của thao tác này chỉ có thể được ghi lại sau khi thông tin của khách hàng được xác định bằng cách đăng ký, đăng nhập vào tài khoản trên cửa hàng ShopBase hoặc nhập thông tin giao hàng trên trang thanh toán của cửa hàng ShopBase.

B. AddToCart (Thêm vào giỏ hàng)Dữ liệu của thao tác này sẽ được ghi lại khi khách hàng thêm sản phẩm bất kỳ vào giỏ hàng trong cửa hàng.

Dữ liệu của thao tác này chỉ có thể được ghi lại sau khi thông tin của khách hàng được xác định bằng cách đăng ký, đăng nhập vào tài khoản trên cửa hàng ShopBase hoặc nhập thông tin giao hàng trên trang thanh toán của cửa hàng ShopBase.

C. StartCheckout (Bắt đầu thanh toán)Dữ liệu của thao tác này sẽ được ghi lại khi khách hàng nhập thông tin liên hệ và giao hàng trên trang đầu tiên của quy trình thanh toán và nhấp chọn để tiếp tục quy trình thanh toán.

Dữ liệu sẽ được đồng bộ với liên kết URL của trang thanh toán mà khách hàng đang thanh toán cho giỏ hàng. Nếu khách hàng mở email quảng cáo việc thực hiện đơn hàng chưa thanh toán trên một thiết bị mới, thì dữ liệu liên quan đến liên kết URL của trang thanh toán được liên kết với giỏ hàng đó sẽ tiếp tục được ghi lại.

D. PlaceOrder (Đặt hàng)Dữ liệu của thao tác này được ghi lại khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán và tạo đơn hàng trong cửa hàng ShopBase.

E. FulfillOrder (Xử lý đơn hàng)Dữ liệu sẽ được ghi lại khi đơn hàng được đánh dấu là fulfilled trong cửa hàng ShopBase.

F. CancelOrder (Hủy đơn hàng)Dữ liệu sẽ được ghi lại khi khách hàng tạo đơn hàng trong cửa hàng ShopBase, sau đó hủy đơn hàng trước khi xử lý đơn hàng.

G. RefundOrder (Hoàn tiền đơn hàng)Dữ liệu sẽ được ghi lại khi khách hàng hoàn tất thanh toán trong cửa hàng ShopBase và thanh toán đã được xử lý. Tuy nhiên, khách hàng yêu cầu hoàn lại tiền. Mailchimp chỉ chấp nhận dữ liệu từ các đơn hàng được hoàn tiền toàn bộ, không chấp nhận các đơn hàng được hoàn lại một phần.

Bài viết liên quanTổng quan về Mailchimp

Cập nhật vào: 22/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!