Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bassy theme là một theme miễn phí ShopBase cung cấp cho người bán hàng trên trang quản trị ShopBase. Nhờ khả năng tùy biến chủ đề được tối ưu hóa, Bassy theme cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn nhưng vẫn khiến cửa hàng của bạn trông ngăn nắp, trang nhã và bắt mắt. Các thành phần là các khối nội dung định hình nên bố cục của các trang khác nhau trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Phần này giúp bạn hiểu các loại thành phần trong Bassy theme.

Các loại thành phần trong Bassy theme bao gồm:

Các thành phần cố định (fixed sections): là các thành phần hiển thị trên mọi trang thuộc cửa hàng như đầu trang, chân trang.


Các phần tùy chỉnh bao gồm

Các thành phần tùy chỉnh trên trang chủ: bao gồm các tính năng như trình chiếu (slideshow), danh sách bộ sưu tập (collection list) hoặc video mà bạn có thể thêm, sắp xếp lại vị trí của chúng hoặc xóa chúng đi. Bạn có thể thêm tối đa 25 thành phần trên trang chủ của mình.

Các thành phần tùy chỉnh trên trang chủ

Các thành phần tùy chỉnh trên trang sản phẩm: Bạn có thể tùy chỉnh chúng, nhưng bạn không thể sắp xếp lại hoặc xóa chúng.

Các thành phần tùy chỉnh trên trang sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!