Tại trang này

A. All reviews page là gì?
B. Làm thế nào để tạo All reviews page?


A. All reviews page là gì?

All reviews page là một trang dành riêng để hiển thị các đánh giá sản phẩm trên toàn trang web. Bạn có thể sử dụng trang này cho mục đích làm SEO.

Ngoài ra, khi tạo phần Review Carousel trên Homepage, bạn có thể chọn liên kết đến trang này để giới thiệu social proof của cửa hàng.

Để thực hiện điều này, đi đến ứng dụng Product Reviews > Customize > Review Carousel.B. Làm thế nào để tạo All reviews page?

Từ ShopBase admin, đi tới Online Store >> Pages. Nhấp vào Add page.

Tạo một trang với bất kỳ tên nào (khuyến khích: All reviews page) and bảng mẫu Review page.Nhấn Save và bạn đã hoàn thành xong.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!