Bài viết này cũng có sẵn trong:
Để tránh lạm dụng việc nhập dữ liệu sản phẩm bằng tính năng URL trong Migrate To ShopBase app, vui lòng kiểm tra hạn ngạch để đảm bảo tính ổn định của hệ thống và có thể chuyển dữ liệu đến ShopBase dễ dàng & nhanh hơn :

Sẽ có một hạn ngạch về số lượng URL có thể được nhập tối đa mỗi ngày dựa trên gói cửa hàng ShopBase của bạn:
  Cơ bản: 200 URL / ngày
  Tiêu chuẩn: 1.000 URL / ngày
  Chuyên nghiệp: 10.000 URL / ngày

Nếu bạn đạt đến hạn mức, bạn có thể nâng cấp gói hàng của mình hoặc liên hệ với chúng tôi để yêu cầu tăng hạn ngạch.

Chúng tôi có thể tăng hạn ngạch nhập dữ liệu của bạn trong thời gian ngắn để bạn có thể chuyển dữ liệu từ các cửa hàng của mình sang ShopBase, tất cả những gì bạn cần làm là liên hệ và cho chúng tôi biết tên miền bạn muốn nhập.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!