Tìm hiểu về tính năng Abandoned Checkout trên ShopBase và cách kiểm tra chúng.

Để tăng khả năng thanh toán thành công, các cửa hàng có thể gửi tối đa 3 email và 3 tin nhắn SMS đến mỗi lượt khách bỏ giỏ hàng trên ShopBase.


Mục lục

A. Thiết lập email cho Abandoned Checkout

B. Thiết lập tin nhắn SMS cho Abandoned Checkout

C. Abandoned Email Timeline


A. Thiết lập email cho Abandoned Checkout

Từ trang ShopBase admin, đi tới Settings > Checkout > Abandoned checkouts. Lựa chọn Automatically send abandoned checkout emails.Trong phần Set up emails to send, tick vào ô phía trước email (các email) mà bạn muốn gửi. Thiết lập thời gian chờ và nội dung của các email tại đây. Trong quá trình hoàn thiện nội dung, bạn có thể chọn Send test email hoặc Preview để xem thử email đã tạo.Thời gian chờ gửi của các email sau (email thứ 2, thứ 3) cần lâu hơn thời gian chờ của email trước đó. Ví dụ, nếu First Email được cài để chờ 30 phút, Second Email không thể đặt chờ sớm hơn 30 phút được.

Lưu thay đổi


B. Thiết lập tin nhắn SMS cho Abandoned Checkout

Để gửi tin nhắn cho Abandoned Checkout, cửa hàng cần có số balance và top-ups. Nếu bạn không được đưa về Abandoned Checkout settings sau khi nạp (top-up) balance, xin vui lòng quay lại theo bước 1 dưới đây.

Từ trang ShopBase admin, đi tới Settings > Checkout > Abandoned checkouts. Lựa chọn Automatically send abandoned checkout text messages.Trong phần Set up text messages to send, tick vào ô phía trước tin nhắn (các tin nhắn) mà bạn muốn gửi. Thiết lập thời gian chờ và nội dung của các tin nhắn tại đây. Khi sửa nội dung, bạn có thể chỉnh nội dung của "Opt out" (bỏ nhận tin nhắn), hoặc các đường dẫn khác để nội dung tin nhắn phù hợp hơn với khách hàng. Mỗi tin nhắn cho phép 153 kí tự, và từ kí tự 154 trở đi sẽ được tính sang tin nhắn thứ 2. Bạn có thể kiểm tra tại SMS counter and Characters.Thời gian chờ gửi của các tin nhắn sau cần lâu hơn thời gian chờ của tin nhắn trước đó. Ví dụ, nếu First Text message được cài để chờ 30 phút, Second Text message không thể đặt chờ sớm hơn 30 phút được.

Lưu thay đổi


C. Abandoned Email Timeline

Bạn có thể kiểm tra quá trình gửi email/ tại phần Timeline trong mỗi đơn Abandoned Checkout. Tại đây sẽ lưu tình trạng email, cho phép hủy email sắp gửi, và lấy link đến giỏ hàng (để có thể gửi email thủ công).

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!