Bài viết về: Phân tích
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Đọc báo cáo phân tích lợi nhuận cửa hàng PrintBase

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước để có được báo cáo phân tích lợi nhuận của cửa hàng trên trang quản trị PrintBase.

Từ đó giúp bạn có cái nhìn tổng quan về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của bạn cũng như hiệu quả làm việc của nhân viên thuộc các bộ phận trong công ty để có kế hoạch điều chỉnh kinh doanh cho phù hợp.

Lợi nhuận của cửa hàng được tính dựa trên doanh số, chi phí quảng cáo, chi phí sản xuất và in sản phẩm. Để PrintBase có thể tính toán chi phí quảng cáo từ kênh Facebook ads (kênh bán hàng chính trong ngành POD), trước tiên bạn cần kết nối tài khoản Facebook bạn dùng để điều hành các tài khoản quảng cáo với cửa hàng.

Hiệu quả làm việc của nhân viên được đánh giá bởi lợi nhuận và doanh thu mà nhân viên mang lại cho công ty. Để đo lường doanh thu, bạn cần biết số lượng sản phẩm mà một nhân viên bán được bằng cách gán nhãn chiến dịch bạn tạo trên PrintBase cho nhân viên đó. Để đo lường chi phí quảng cáo mà một nhân viên sử dụng bạn cần gán Staff Label cho các chiến dịch nhân viên đó chạy trên Facebook.

Nội dung bài viếtA. Gắn nhân viên và vai trò của họ với các chiến dịch trên PrintBase
B. Cài đặt để PrintBase cập nhật chi phí từ tài khoản quảng cáo Facebook của bạn
C. Đọc báo cáo phân tích lợi nhuận cửa hàng

A. Gắn nhân viên và vai trò của họ với các chiến dịch trên PrintBaseVui lòng tham khảo bài viết này để biết cách gắn nhân viên và vai trò của họ với các chiến dịch trên PrintBase, từ đó đo lường doanh thu mà mỗi nhân viên tạo ra cho cửa hàng.

B. Cài đặt để PrintBase cập nhật chi phí từ tài khoản quảng cáo Facebook của bạnVui lòng tham khảo bài viết này để biết cách kết nối tài khoản quảng cáo Facebook với PrintBase và gán Staff Label cho các chiến dịch quảng cáo để đo lường chi phí quảng cáo.

C. Đọc báo cáo phân tích lợi nhuận cửa hàngTại trang quản trị PrintBase, đi tới Analytics > Profit.


Tại trang phân tích lợi nhuận cửa hàng:

Nếu bạn có nhiều cửa hàng, bạn có thể chọn cửa hàng mà mình muốn xem phân tích về lợi nhuận của nó bằng cách nhấp vào Current store và đánh dấu tích để chọn những cửa hàng bạn muốn xem chỉ số phân tích trong danh sách các cửa hàng được hiển thị ở menu đổ xuống.


Theo mặc định, trang phân tích lợi nhuận hiển thị dữ liệu cho 7 ngày vừa qua. Nếu bạn muốn xem dữ liệu cho một khoảng thời gian khác, hãy nhấp vào biểu tượng lịch sau đó nhấp vào ngày như hình dưới và chọn một phạm vi ngày bạn muốn, chẳng hạn như 30 ngày qua hoặc bạn có thể đặt khoảng thời gian tùy chỉnh bằng cách nhấp vào ngày trên lịch. Sau khi chọn khoảng thời gian để xem phân tích lợi nhuận, nhấn Apply.

Nhấp vào ngày để thay đổi khoảng thời gian hiển thị báo cáo
Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem báo cáo tại đây
Sau khi bạn chọn cửa hàng và khoảng thời gian để xem báo cáo, các phân tích sẽ được hiển thị ở phía dưới bao gồm:

Net profit hay còn gọi là lợi nhuận ròng, được tính theo công thức:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu - tổng chi phí quảng cáo - tổng chi phí sản xuất và in sản phẩm


Staff performance: tại đây bạn có thể xem kết quả công việc của nhân viên thuộc các bộ phận trong công ty. Bấm vào menu thả xuống để chọn bộ phận trong công ty mà bạn muốn xem kết quả công việc của các nhân viên thuộc bộ phận đó. Kết quả công việc sẽ được sắp xếp theo hai chỉ tiêu là Net profit (lợi nhuận ròng mà nhân viên đó mang lại cho công ty) và Unit sales (số mặt hàng bán được).

Nhấn vào menu đổ xuống này để chọn bộ phận trong công ty mà bạn muốn xem báo cáo
Bảng báo cáo so sánh kết quả làm việc của nhân viên được tính theo Net profit và Unit sales
Cost detail: hiển thị biểu đồ biến động chi phí quảng cáo trên kênh Facebook ads của toàn bộ cửa hàng.Bài viết liên quanTổng quan trang phân tích cửa hàng
Mở trang phân tích cửa hàng
Hiểu các chỉ số trong trang phân tích cửa hàng
Mở trang phân tích bán hàng PrintBase
Gắn nhân viên và vai trò của họ với các chiến dịch trên PrintBase
Cài đặt để PrintBase cập nhật chi phí từ tài khoản quảng cáo Facebook của bạn

Cập nhật vào: 03/11/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!