Bài bao gồm:

A. Các bước kết nối ShopBase Payments

B. Các thông tin cần chuẩn bị

C. Một số lưu ý


A. Các bước kết nối ShopBase Payments

Bạn cần đảm bảo rằng Shop của bạn đang cài đặt Country là Việt Nam. Bạn có thể vào trang Setting > General để kiểm tra lại thông tin.

Bước 1: Vào trang Settings, chọn mục Payment Provider

Bước 2: Ở block Accept credit cards, ở phần giới thiệu về ShopBase Payment. Click vào nút Register for ShopBase Payments account.

Bước 3: Click vào nút Save for review để ShopBase có thể review cho bạn. Nếu có bất kì thông tin nào cần xác nhận thêm, ShopBase sẽ liên lạc với bạn qua Email. Nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm duyệt tài khoản cho bạn.

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin trong form KYC. Bấm submit để gửi yêu cầu phê duyệt thông tin. Hệ thống sẽ gửi lại kết quả phê duyệt ở block Accept credit cards.

B. Các thông tin cần chuẩn bị

Có 4 nhóm thông tin mà bạn cần chuẩn bị để đăng ký ShopBase Payments:

Business Information: Là những thông tin về doanh nghiệp sở hữu/điều hành Shop của bạn như: tên công ty, địa chỉ, website, mã số thuế (Tax ID), mã số đăng ký doanh nghiệp (Business Register Number)....

Yêu cầu
Nếu shop của bạn do cá nhân quản lý, không thuộc 1 công ty cụ thể, hãy chọn Business Type là Sole Proprietorship.

Sử dụng 1 Website đã được thiết kế và xây dựng hoàn thiện, với đầy đủ các thông tin

- Sản phẩm: không dùng nội dung, hình ảnh của các brand có bản quyền
- Các quốc gia đặt địa chỉ của công ty: đặt ở trong trang Checkout hoặc ngay trước trang Checkout - Tham khảo)
- Trang About us (Tham khảo)
- Trang Contact us (Tham khảo)
- Trang Shipping Policy (Tham khảo)
- Trang Privacy Policy (Tham khảo),
- Trang Terms of Service (Tham khảo)
- Trang Return and Refund Policy (Tham khảo).

Đặc biệt, bạn cần nêu rõ các thông tin: thời gian và chi phí giao hàng, cách thức gửi yêu cầu hoàn tiền (refund), thời gian phê duyệt và thời gian thực hiện khoản hoàn tiền đó.

Previous Payment Statement: BlueSnap yêu cầu bạn cung cấp các giao dịch cũ giữa bạn và khách hàng thông qua các cổng thanh toán khác như Stripe, PayPal,... Điều này sẽ tăng độ tin tưởng đối với Shop, giúp cho đăng kí của bạn nhanh chóng được thông qua hơn.

Ảnh/scan của Passport or Government ID, Voided Check/Bank Letter/Bank Statement (chi phiếu hủy bỏ/thư xác nhận của ngân hàng/tài khoản ngân hàng), Ảnh/Scan Giấy đăng kí kinh doanh: đây là các tài liệu mà BlueSnap yêu cầu để kiểm duyệt thông tin về doanh nghiệp. Bạn không cần phải gửi các tài liệu này trong form đăng kí ShopBase Payments. Chúng tôi sẽ Email hoặc chat với chủ shop ngay khi có yêu cầu từ BlueSnap.

Personal Information và Ownership Information: Là các thông tin về người đại diện và chủ sở hữu của Shop như: họ tên, địa chỉ, số CMND, thông tin liên hệ.

Bank Information: Là thông tin về thẻ ngân hàng của công ty mà bạn sử dụng để nhận Payout

Yêu cầu
Về số tiền tối thiểu được Payout (trường Minimum Payout Amount): bạn cần điền tối thiểu là $35. Điều này cũng có nghĩa rằng khi tài khoản ShopBase Payment đạt mức Minimum này (chưa tính khoản giữ lại cho refund), bạn được tự động Payout qua số thẻ ngân hàng đã đăng kí
Về số tiền được giữ lại để phòng khi refund (trường Refund Reserve): bạn cần điền tối thiểu là $100

Product and Service Description: Là đoạn mô tả về sản phẩm - dịch vụ mà shop đang kinh doanh.

Yêu cầu
Mô tả cụ thể về: công ty của bạn, sản phẩm/dịch vụ mà bạn đang bán, nơi sản xuất hoặc nhập sản phẩm, khách hàng mà bạn sản phẩm

Ví dụ:

Với các cửa hàng bán sản phẩm in theo yêu cầu:

- We are a 20-staff company based in London, UK / Shenzhen, China.
- We design and sell the custom printed products like T-shirts, Mugs.
- We use ShopBase fulfillment partners with printing factories in California & Texas, USA to make and fulfill our products.
- We primarily sell to US customers, but we also ship worldwide.

Với các cửa hàng trực tuyến/bán dropshipping:

- We are a 20-staff company based in London, UK / Shenzhen, China.
- We sell women's clothing products / mobile accessories.
- We use ShopBase fulfillment to buy our products and ship them to buyers.
- We primarily sell to US customers, but we also ship worldwide.

C. Một số lưu ý

Chỉ điền form đăng kí khi bạn đã có đầy đủ và chính xác các thông tin cần cung cấp. Bạn có thể gửi trước cho ShopBase các thông tin bạn sẽ submit, team support sẽ giúp bạn kiểm tra lại thông tin trước khi gửi đi.
Điền thông tin bằng Tiếng Anh. Không sử dụng các ngôn ngữ khác trong form.
Thời gian nhận phản hồi là từ 6 tiếng - 3 ngày. Nếu sau 3 ngày vẫn không nhận được phản hồi, hãy liên hệ lại với ShopBase. Chúng tôi sẽ giúp bạn liên hệ với Processor - BlueSnap.
Khi Activate ShopBase by BlueSnap, bạn cần cài đặt “Required” đối với Số điện thoại và Họ tên đầy đủ của khách hàng ở trang Checkout. Để cài đặt, bạn vào Settings > Checkout > Form options và lựa chọn như hình sau


Khi đăng ký thành công, chúng tôi sẽ gửi tài khoản đăng nhập vào BlueSnap Console của bạn thông qua Email. Khi có tài khoản vào Dashboard, bạn cần:

Cài đặt Statement descriptor ở trang General setting >> Branding settings


Bật tính năng 3D Secure bằng cách liên lạc với đội hỗ trợ của BlueSnap. Khi BlueSnap đã bật 3Ds cho tài khoản của bạn, bạn có thể thấy nó trong trang Fraud Settings.

Bật Fraud checks ở trang Fraud Settings bằng cách liên lạc với đội hỗ trợ của BlueSnap.


Khi liên hệ với team BlueSnap, bạn chọn Already a customer
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!