Bài viết này cũng có sẵn trong:
Việc kết nối tài khoản quảng cáo Facebook với PrintBase sẽ giúp PrintBase thu thập thông tin về chi phí quảng cáo Facebook bạn bỏ ra cho các chiến dịch trên cửa hàng, từ đó giúp bạn tính toán được lợi nhuận của toàn cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt để PrintBase cập nhật chi phí từ tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.

Nội dung chính bài viết

A. Kết nối tài khoản quảng cáo Facebook với PrintBase
B. Gắn Staff Label cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook

A. Kết nối tài khoản quảng cáo Facebook với PrintBase

Hướng dẫn

Từ trang quản trị PrintBase, đi tới Settings.

Bấm vào Marketing Channels.


Bấm vào nút Add a channel.


Đặt tên cho tài khoản để dễ quản lý ở mục Name your account to easily find it later. Sau đó bấm vào nút Connect. Một cửa sổ sẽ hiển thị để bạn chấp nhận cho PrintBase kết nối với tài khoản Facebook của mình.


Sau khi kết nối hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang liệt kê tất cả các tài khoản quảng cáo cá nhân và tài khoản quảng cáo doanh nghiệp có kết nối với tài khoản mà bạn kết nối với PrintBase ở mục 4.Trong trang này bạn có thể:

Bấm nút Disconnect để ngắt kết nối giữa tài khoản Facebook của bạn với cửa hàng PrintBase.
Bấm Fetch your accounts để cập nhật lại các tài khoản quảng cáo nêu trong trường hợp các tài khoản quảng cáo trên Facebook của bạn có sự thay đổi.
Bấm vào nút xanh tương ứng với mỗi tài khoản quảng cáo để nút chuyển sang xám nếu trong trường hợp bạn muốn tài khoản quảng cáo đó kết nối với Facebook.

B. Gắn Staff Label cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook

Sau khi kết nối tài khoản quảng cáo Facebook với PrintBase, bạn cần tạo Staff Label cho từng nhân viên và gán các Staff Label này vào trong các chiến dịch bạn tạo trên Facebook. Khi đó PrintBase mới thu thập được dữ liệu về chi phí quảng cáo mà từng nhân viên sử dụng để từ đó đo lường hiệu suất làm việc của họ.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị PrintBase, đi tới mục Profit của phần Analytics.


Trong trang Profit dashboard, bấm vào dòng Link ads cost with staffs.


Hệ thống dẫn bạn đến trang tiếp theo, tại đây một danh sách nhân viên được liệt kê, bạn tạo Staff Label bằng cách điền thông tin vào ô trống ở cột Labels ứng với nhân viên đó. Rồi ấn Save để lưu.


Khi tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook, bạn cần thêm Staff Label vào tên chiến dịch. Khi đó PrintBase có thể cập nhật chi phí mà mỗi nhân viên sử dụng dựa trên Staff Label được gán cho từng chiến dịch quảng cáo.

Lưu ý:

Staff Label được đưa vào tên của chiến dịch quảng cáo cần được phân cách với các thành phần còn lại trong tên chiến dịch quảng cáo bởi dấu cách.
Hệ thống sẽ chỉ lấy thông tin về chi phí quảng cáo (Ad spent) của các chiến dịch có tên chứa Staff Label của cửa hàng và liên kết trong trường Link Preview dẫn về cửa hàng (như hình dưới).


Hệ thống sẽ chỉ lấy dữ liệu về chi phí quảng cáo (Ad spent) kể từ khi bạn thực hiện các cài đặt trên và không thể lấy các dữ liệu trong quá khứ.
Nếu bạn dừng kết nối tài khoản quảng cáo với PrintBase, sau đó lại bật kết nối lại thì chi phí quảng cáo (Ads spent) sẽ được lấy từ lúc khách kết nối lại, dữ liệu về khoảng thời gian bạn dừng kết nối sẽ không được PrintBase thu thập thông tin.

Các bài viết liên quan

Đọc báo cáo phân tích lợi nhuận cửa hàng
Mở trang phân tích cửa hàng
Hiểu các chỉ số trong trang phân tích cửa hàng
Mở trang phân tích bán hàng PrintBase
Gắn nhân viên và vai trò của họ với các chiến dịch trên PrintBase
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!